Klub Seniora w Lisiej Górze

Uczestniczki zajęć w działającym od roku w Lisiej Górze Klubie Seniora wykazują się rozmaitymi talentami, m. in. plastycznymi, wykonując prawdziwe dzieła sztuki. Obrazy malowane włóczką, koszyki z papieru, zdobienie techniką de kupaże… Szkoda, że jak na razie to tylko sztuka dla sztuki, że te wyroby rękodzielnicze nie są nigdzie prezentowane, nie biorą udziału w licznych lokalnych konkursach, targach, przeglądach. Ale jest szansa, że to się zmieni…

Z kierowniczką Klubu Seniora w Lisiej Górze Agnieszką Górkowską rozmawia Ryszard Zaprzałka.

 

1/. Jak to się stało, że w podtarnowskiej wsi Lisia Góra powstał Klub Seniora wraz z  filią w   Żukowicach Starych? 

W związku z tym, iż rok 2012 był Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, Gmina Lisia Góra zadeklarowała przystąpienie do realizacji pilotażowego programu poprzez utworzenie „Ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku.”  Nasz Klub Samopomocy, na co dzień zwany Klubem Seniora, działa dokładnie od września ubiegłego roku.

 2/. Z jakich źródeł finansowana jest działalność lisiogórskiego Klubu Seniora?

Program współfinansowany jest przez Małopolski Urząd Wojewódzki w wysokości 80 % dotacji, natomiast wkład własny Gminy Lisia Góra wynosi 20 %.

3/. Kiedy i jak się to wszystko zaczęło? Jaki przebiegała rekrutacja, jakie były kryteria?

Do naszego klubu mogły przystąpić wszystkie chętne osoby, które ukończyły 50 lat oraz młodzież w wieku gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym. Jedynym ograniczeniem była i jest ilość miejsc. Mimo to na spotkania mogą przychodzić nie tylko zapisani uczestnicy, mile widziani są wszyscy zainteresowani. Uczestnictwo w klubie jest nieodpłatne.

4/. A ile członków liczy wasz Klub Seniora i w jakim przedziale wiekowym się zamyka? Ile lat liczy najstarszy i najmłodszy jego uczestnik?

Klub seniora liczy 45 osób (30 seniorek oraz 15- tka młodzieży), najstarsza uczestniczka liczy 82, a najmłodsza ma 14 lat.

5/. Pora najwyższa przedstawić szczegółowy program waszych zajęć? Ile razy w tygodniu się spotykacie i gdzie?

Spotkania naszego klubu odbywają się trzy razy w tygodniu, w każdy poniedziałek, wtorek i piątek. Miejscem spotkań od początku jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Lisiej Górze oraz Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Starych Żukowicach. Głównym założeniem projektu i celem naszych zajęć jest międzypokoleniowa wymiana doświadczeń oraz zacieśnienie więzi pomiędzy wszystkimi członkiniami naszego klubu. Cel ten staramy się osiągnąć poprzez wspólne wycieczki, imprezy integracyjne, kreatywne prace plastyczne, zajęcia gimnastyczne, kulinarne i komputerowe oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

6/. Kieruje pani lisiogórskim Klubem Seniora od początku – wygrała pani konkurs na to stanowisko? Proszę o kilka słów o sobie…

Konkurs na prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy wygrało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Czterolistna Koniczynka„.  A ja mając uprawnienia do prowadzenia w/w klubu zostałam zatrudniona przez Prezes Stowarzyszenia Panią Bożenę Mróz.

7/. Z tego co wiem, pomaga  pani Kataryna  Gancarz oraz Anna Potępa – jaki jest zakres obowiązków obu pań?

Pani Katarzyna oraz Pani Anna dbają o przyjazną i miłą atmosferę, zajmują się organizacją zajęć i imprez w klubie, prowadzą spotkania, ustalają program oraz dokumentują i publikują naszą działalność. 

8/. Oprócz zajęć, nazwijmy je stacjonarnych, klubowicze wykazują dużą aktywność ruchową, zorganizowali Sylwestra, brali udział m.in. w piknikach, byli także w Pradze…

Tak, staramy się jak najróżnorodniej wykorzystywać wspólnie spędzany czas. Oprócz wymienionych już działań organizujemy wyjazdy do kina (byliśmy w krakowskim kinie) oraz na basen do Dąbrowy Tarnowskiej, spacerujemy po najbliższej okolicy z kijkami do nordic walking, a przed nami jest jeszcze wycieczka do Szczawnicy i grill integracyjny w stadninie koni w Starych Żukowicach.

9/. Jedną z wyróżniających cech waszego Klubu jest integracja międzypokoleniowa, polegająca na wspólnych zajęciach młodzieży i seniorów. Proszę o kilka słów na ten temat.

Bardzo duży nacisk stawiamy na integrację w naszym klubie, nie tylko tę pomiędzy paniami, ale głównie między pokoleniami. Z każdym spotkaniem obserwujemy nawiązujące się przyjaźnie. Nasze gimnazjalistki pomagają w podawaniu do stołu, służą pomocą podczas zajęć komputerowych, pomagają w zajęciach plastycznych. Panie za to uczą naszą młodzież piec ciasta, dzielą się swoimi doświadczeniami oraz zawsze służą dobrą radą.

10/. A czy Klub Seniora w Lisiej Górze współpracuje z innymi tego typu placówkami oraz  innymi instytucjami i jakie przybiera to formy?

Klub Seniora w Lisiej Górze aktywnie współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną w Lisiej Górze, Gminnym Przedszkolem w Lisiej Górze, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lisiej Górze, a relacje z naszych spotkań monitoruje Głos Lisiej Góry, czyli nasze gminne czasopismo.

11/. W ubiegły piątek rozpoczął się kolejny etap waszej działalności. Są jakieś zmiany programowe i organizacyjne?

Nie planujemy większych zmian w programie, w dalszym ciągu chcemy wesoło i kreatywnie spędzać wspólnie czas. Już powoli zaczynamy zajmować się organizacją kolejnej wycieczki – tym razem do Szczawnicy. Na początku września chcemy wydać mini książeczkę kulinarną z ulubionymi przepisami naszych pań i dziewcząt.

12/. A dalsze plany…

W dalszym ciągu będziemy organizować wyjazdy na basen, spotkania integracyjne przy grillu i muzyce, imprezy sylwestrowe, mini seanse kinowe, spotkania z kosmetyczką, zajęcia komputerowe oraz gimnastykę w siłowni, a także spacery z kijkami do nordic walking. W międzyczasie planujemy również kilka niespodzianek tak, aby wciąż zaskakiwać nasze klubowiczki.

Dziękuję za interesującą rozmowę.

Ryszard Zaprzałka (także w tygodniku Miasto i Ludzie)

 

 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny