Ryszard Zaprzałka
 

smagaczryszard@poczta.onet.pl

795 206 706

 

     Krzysztof Borowiec
 

kborowiec@o2.pl

 
 

     Zbigniew Mirosławski
 

leszczyc@op.pl

 
 

     Antoni Sypek
 

a.sypek@interia.pl

 
 

    Jerzy Świtek
 

jerzy.switek@poczta.onet.pl

 
 

   Natalia Tryba
 

natalia.tryba0@gmail.com

 
 

   Jakub Kotul
 

 jakub_kotul@poczta.fm

 
 

    Bartosz Olszówka
 

olszi5@wp.pl

 
 
 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny