Literacki Tarnów wg. Zb. Mirosławskiego 4

Znowu zabieram głos i mam nadzieję, że to nie puszcza mnie otacza! Mój punkt widzenia zapewne jest subiektywny. Na ile jednak nie do aprobaty? Cenię różnice zapatrywań, upodobań i wyborów. Tym razem odpuszczam już "Hobbitowi" w wersji filmowej. Przywołany został jedynie jako egzemplifikacja sposobu na "zarabianie kasy". Spotkamy się mam nadzieję już w najbliższy poniedziałek, 25 lutego w "Przepraszam", ZAPRASZAM!

Z różnych stron docierają do mnie informacje o tym, o czym będziemy dyskutować? To raczej pytania, propozycje, objawy zaciekawienia. Czy o "Szopce Tarnowskiej" w wykonaniu  elity naszych instytucji kultury (wykonawcy po premierze byli zadowoleni), czy o tekście tejże "Szopki" (autorstwa Krystyny Drozd), czy o wierszach osób przybyłych? Podobno gościć będziemy całą klasę licealistów (informacja Ryszarda Zaprzałki).

          Ostatnia z wymienionych możliwości pasuje najbardziej do spotkań "bibliotecznych", gdzie od ponad 20 lat prowadzę warsztaty. Kameralnie, dogodnie dla niepewnych jeszcze własnej wartości i znaczenia zapisanych słów. Nie warsztat zatem a krótka recenzja może mieć miejsce, chociaż ewidentnie,( żeby nie dublować form) lepiej ten czas przeznaczyć na utwory uznane, prezentowane bez żenady.

           "Szopka", jako debiut, tak sceniczny i "literacko-kabaretowy" musi zostać potraktowana ulgowo, w nadziei, że "będzie lepiej". Warto  jednak dostrzec udane przeróbki Wyspiańskiego , Gałczyńskiego , Tuwima. Talenty aktorskie choćby: Krystyny Szymańskiej, Jerzego Pala, Jakuba Kwaśnego, Grzegorza Stokłosy. Atutem była też muzyczna oprawa w wykonaniu Marty Komorowskiej. Takoż kulinarne wspomnienia: czasów C.K. galicyjsko-austriackich, reńskiego wina i słodyczy od Sachera. Magia zaczarowanej drabiny, zaczarowanych skrzydeł i hollu. Dla nie zorientowanych wyjaśniam, idzie o nawiązanie do cyklicznych spotkań w hollu teatralnym pod wspólnym tytułem "Na skrzydłach, po drabinie", których ideą była promocja różnych środowisk, w tym niepełnosprawnych.

           Przede wszystkim chcę dzisiaj zwrócić uwagę na wyjątkową publikację, która dotarła do mnie z Londynu. To "Piękni ludzie", w podtytule "Poeci mojej emigracji", Adama Siemieńczyka. Autor od kilku lat tworzy Grupę "PoEzja Londyn", publikuje w polskojęzycznej prasie, m.in. w "The Polish Observer", "Cooltura", "Polish Britain", "Polish Express". Obecnie wspomniana pozycja jest kolejną książką pana Adama, z którym nieco od ponad roku utrzymuję kontakt.

           "Piękni ludzie" to książka o ponad 50 poetach, w tym poza polskimi emigrantami na Wyspach, także z Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Węgier, Iranu, Rumunii, Serbii, Rosji i Ukrainy. To na przykład: Mira Łuksza pracująca w redakcji białoruskiej "Nivy", prezentująca ciekawy wiersz pt. "Stygmaty" o egzekucji białostockiego Żyda, Icchaka Malmeda. Spośród innych autorów bezwzględnie zauważyć wypada: Ełkę Nyagałową, piszącą o "Moście", dwóch XX tysiącleciach, klepsydrach rzymskich "...przez które piasek przeleci / w świat wiekuisty...", Annę Baharianę z Ukrainy z wierszem pt. "Tantra 2 (nasz taniec)". W nim m.in. "...ten taniec tańczyłam z Tobą / jakieś mliony lat temu / kiedy nie było jeszcze ani Sumeru...".  Z naszych emiagrantów wyróżniają się: Joanna Szlagor, Tomasz Michał Wieliczko, Alex Sławiński, Iza Smolarek, Marta Brassart, Paulina Krzyżaniak, Stefan Zajonz, Dariusz Pacak, Adam Lizakowski, Wiesław B. Bołtryk, Barbara Gruszka-Zych, Barbara Jurkowska i Aleksander Nawrocki; większość z nich uczestniczy w organizowanym w Londynie Światowym Dniu Poezji pod patronatem UNESCO.

           Fakt zagospodarowania nowej przestrzeni, nawiązania do tradycji POSK (Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego) ma zasadnicze znaczenie. W obszarze kultury tworzymy wspólnotę myśli i światła, niezależnie od dzielących nas kilometrów i doświadczeń. Do publikacji polecam wiersz Urszuli Banaś

Zbigniew Leszczyc Mirosławski

 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny