Nasza Maria

Tym razem gościem kolejnego spotkania w klubie studenckim Przepraszam, 6.05.2013, siedzibie portalu tkk, gdzie odbywają się cykliczne spotkania w ramach Bardzo Kulturalnych Poniedziałków – będzie niezwykła osobowość tarnowskiej kultury Maria Kanior. Osoba niezwykle kreatywna i komunikatywna, przyjazna ludziom i sprawom kultury szczególnie przychylna. Bywalczyni naszych poniedziałkowych spotkań i wielka admiratorka Tarnowskiego Kuriera Kulturalnego. Maria Kanior – pedagog i działaczka harcerska, przez sześć lat wiceprzewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Tarnowa, matka chrzestna statku ms. „Ziemia Tarnowska”, w latach 1983 - 1989 była wiceprezydentem Tarnowa, później prowadziła w centrum miasta popularną księgarnię „Oświatowa” – swoisty salon artystyczny, a obecnie, od siedmiu lat jest prezesem Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy MWSE w Tarnowie. To Jej wielka pasja, wręcz sposób na życie 50+.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie to 600 słuchaczy, którzy chcą systematycznie spotykać się w murach Uczelni. Są to osoby, które stanowią społeczeństwo otwarte , ambitne w każdym okresie życia. Osoby o bogatej wiedzy i dorobku. 

Ideą Uniwersytetu Trzeciego Wieku jako pokolenia 55+ jest włączanie tych osób do ciągłego poszerzania swojej dotychczasowej wiedzy o świecie, stwarzając warunki nie tylko do pogłębiania i ugruntowania wiedzy, ale także na rozwój talentów, działalności hobbystycznej i różnorodnych zainteresowań.

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy MWSE w Tarnowie proponuje swoim studentom bardzo różne formy działalności. Są to przede wszystkim wykłady z różnych dziedzin nauki m.in. z różnych dziedzin nauki m.in. z historii miasta Tarnowa, historii Kościoła, religioznawstwa i filozofii, historii sztuki, literatury, muzyki, psychologii, etnografii, profilaktyki zdrowia. Pojawia się, także tematyka Unii Europejskiej, aktualne problemy gospodarcze kraju, oraz wirtualne zwiedzanie świata.

Bardzo popularne wśród Słuchaczy są kursy językowe niemiecki, angielski i komputerowe, oraz warsztaty rozwijające kreatywność i talenty artystyczne uczestników zajęć. Są to warsztaty teatralne, muzyczne, fotograficzne, malarskie. Wszystkie pod okiem profesjonalnych instruktorów. I tak można wymienić warsztaty rehabilitacyjne, treningi pamięci, warsztaty brydżowe, warsztaty taneczne. W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy MWSE w Tarnowie Słuchaczki uczestniczą w warsztatach „Damą być” na których dominuje styl, klasa, elegancja – określenia pasujące do seniorki dbającej o swój wizerunek. Na tych spotkaniach zdobywa się dużo wiedzy z zakresu kosmetologii, sztuki wizażu, roli dodatków do ubioru itp. 

Niezwykłą popularnością cieszy się działalność turystyczna Uniwersytetu Trzeciego  Wieku przy MWSE w Tarnowie. Są to wycieczki rowerowe, piesze i autokarowe. Wycieczki piesze małopolskim szlakami turystycznymi organizowane są przez klub „Łaziki”, w tym m.in nordic walking. Mottem wycieczek rowerowych jest „ Śmiej się, mimo że Twoje serce krwawi, uśmiech rozdawaj światu, bo wszędzie go brakuje. Uśmiechaj się do każdego, bo to nic nie kosztuje”. Przy Uniwersytecie powstała, też grupa plastyczna „Vena”. Siedzibą zespołu jest Pałac Młodzieży w Tarnowie, gdzie Panie głównie malują techniką akryl, olej, akwarela, szczególnie pejzaże, kwiaty i martwą naturę.

Wszystkie te zajęcia znakomicie ingerują społeczność Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nasze życie jest teatrem… i tak w swoich widowiskach artystyczna grupa teatralna PIN bawi słuchaczy UTW. Pod dyrygentem mgr Bożeny Kwiatkowskiej zespół poetycko-wokalny „Tercjum” występuje na różnych uroczystościach i bierze udział w konkurach, wygrywając nagrody. Seniorzy UTW wydali pierwszy tomik poezji „Co Jesienią W Duszy Gra” .

 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny