136 – Urodziny miasta
 

O tym i owym 136 czyli o rocznicy lokacji…

 

7 marca1330 roku, a więc niemal dokładnie 683 lata temu król Władysław Łokietek nadał Tarnowowi prawa miejskie. W IX wieku na Górze św. Marcina w odległości około 2,5 km od centrum dzisiejszego miasta powstał gród słowiański o powierzchni około 16 ha otoczony wysokimi wałami. Funkcjonował on do początku XI wieku. Pod koniec XI wieku dawny gród i osady przygrodowe nadane zostały przez księżną Judytę, żonę Władysława Hermana, opactwu benedyktyńskiemu w Tyńcu.

W jednej z osad przygrodowych benedyktyni założyli wieś Tarnów Mały (dzisiaj Tarnowiec) wzmiankowaną po raz pierwszy w1124. Miasto Tarnów powstało na terenie wsi rycerskiej Tarnów Wielki wzmiankowanej poraz pierwszy w1309 r. Lokował je na podstawie przywileju uzyskanego 7 marca 1330 r. Spycimir herbu Leliwa, wojewoda krakowski.

Na terenie Tarnowca do1331 r. powstał duży murowany zamek stanowiący rodową rezydencję i ośrodek administracji tarnowskich dóbr Leliwitów. Do1567 r. miasto stanowiło własność potomków Spycimira noszących nazwisko Tarnowskich. Tarnów przez wieki pozostawał miastem prywatnym, będąc kolejno własnością rodów: Tarnowskich (potomków Spycimira, jednym z nich był hetman Jan Amor Tarnowski), Ostrogskich, Zasławskich i Sanguszków. W XVIII stuleciu ,po pierwszym rozbiorze, Tarnów stał się częścią monarchii habsburskiej (Królestwo Galicji i Lodomerii). Paradoksalnie dzięki temu utworzono w Tarnowie biskupstwo, gdyż dotychczas pobliskie tereny podlegały biskupowi krakowskiemu, a Kraków znacznie później stał się na dobre częścią Cesarstwa Austriackiego.

(pik–zait.tarnow.pl)

 

 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny