138 – Konklawe
 

O tym i owym 138 czyli polscy elektorzy w Watykanie…

 

Czterech polskich kardynałów bierze udział w trwającym właśnie w Watykanie konklawe, które wybierze następcę Benedykta XVI. Pierwszym Polakiem, który uczestniczył w konklawe, wcale nie był kardynał…a w 1417 r. abp. Mikołaj Trąba, arcybiskup gnieźnieński i Prymas Polski. Obecne konklawe jest piątym w historii Kościoła, w którym uczestniczy więcej niż jeden polski kardynał. Po dwóch wzięło udział w konklawe w 1922 r. oraz dwóch elekcjach roku 1978. Z kolei czterech Polaków wybierało Benedykta XVI w kwietniu 2005 roku. Obecnie są to posługujący w Watykanie: ks. kard. Zenon Grocholewski i ks. kard. Stanisław Ryłko oraz metropolici: krakowski – ks. kard. Stanisław Dziwisz, i warszawski – ks. kard. Kazimierz Nycz.

Konklawe, które odbyło się między 8 a 11 listopada 1417 r. na Soborze w Konstancji było wyjątkowe choćby z dwóch powodów. Po pierwsze, podobnie jak obecne, miało miejsce za życia Papieża Grzegorza XII (1406-1415), który złożył rezygnację. Po drugie, było jedynym w historii, w którym elektorami byli nie tylko kardynałowie. Wprowadzono bowiem system głosowania „nacjami”. Oprócz kardynałów do głosowania dopuszczono również po sześciu reprezentantów pięciu nacji: italskiej, galijskiej, hiszpańskiej, angielskiej i niemieckiej, do której zaliczono również Węgrów i Słowian. Reprezentantem tej ostatniej był na konklawe ks. abp Mikołaj Trąba, arcybiskup gnieźnieński i Prymas Polski.

Pierwszym polskim kardynałem elektorem był ks. kard. Stanisław Hozjusz (1504-1579), były biskup chełmiński, przebywający w Rzymie od 1569 roku. Brał on udział w konklawe, które 13 maja 1572 roku wybrało Grzegorza XIII (1572-1585). Od tego czasu w kolejnych konklawe brało udział jeszcze 13 polskich kardynałów. Raz w konklawe uczestniczyli trzej metropolici gnieźnieńscy i poznańscy oraz Prymasi Polski: ks. kard. Mieczysław Ledóchowski (1878), ks. kard. Edmund Dalbor (1922) i ks. kard. August Hlond (1939). Ponadto jednokrotnie wśród elektorów wybierających Następcę św. Piotra byli: ks. kard. Jan Puzyna – biskup krakowski (1903), ks. kard. Aleksander Kakowski – arcybiskup warszawski (1922), ks. kard. Józef Glemp – arcybiskup warszawski i Prymas Polski (2005), ks. kard. Franciszek Macharski (2005) – arcybiskup krakowski (2005), ks. kard. Marian Jaworski (2005) – arcybiskup lwowski obrządku łacińskiego (2005), ks. kard. Zenon Grocholewski – prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej (2005). Dwukrotnymi uczestnikami w konklawe byli: ks. kard. Jerzy Radziwiłł – biskup krakowski (1591, 1592), ks. kard. Jan Kazimierz Denhoff – biskup Ceseny (1689, 1691) i ks. kard. Karol Wojtyła – arcybiskup krakowski (sierpień 1978, październik 1978). Aż cztery razy w konklawe wziął udział ks. kard. Stefan Wyszyński, arcybiskup gnieźnieńsko-warszawski i Prymas Polski (1958, 1963, sierpień 1978, październik 1978). Najmłodszym polskim kardynałem elektorem był ks. kard. Jerzy Radziwiłł, który w chwili rozpoczęcia konklawe 27 października 1591 r. miał zaledwie 35 lat. Najstarszym – ks. kard. Marian Jaworski, który w 2005 r. wziął udział w wyborze Benedykta XVI w wieku 78 lat.

 

 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny