140 – powstanie diecezji
 

O tym i owym 140 czyli o diecezji tarnowskiej…

 

227 lat temu,13 marca1786 r. papież Pius VI erygował kanonicznie diecezję tarnowską i dotychczasowej kolegiacie nadał godność katedry biskupiej. Diecezja tarnowska została samowolnie utworzona przez Józefa II 20 września 1783 roku. Kanonicznie potwierdził ją papież Pius VI 13marca1786 roku bullą „Insupremabeati Petricathedra”. III rozbiór Polski w 1795 roku i włączenie do posiadłości habsburskich Krakowa zadecydowało w głównej mierze o zniesieniu diecezji tarnowskiej i przeniesieniu kapituły katedralnej do Kielc, na mocy bulli papieża Piusa VII „Indefessumpersonarum regia dignitate fulgentium” z 13 czerwca1805 roku. Kolejna bulla – „Operosa atqueindefessa” z 24 września 1805 roku podzieliła terytorium diecezji tarnowskiej między dwa biskupstwa: krakowskie i przemyskie.

W 1821 r., bullą „Studium paterniaffectus” z 20 września, Pius VII erygował diecezję w Tyńcu. Na mocy kolejnej bulli papież Leona XII „Sedium episcopalium translationes” z 23 kwietnia1826 stolicę diecezji przeniesiono z Tyńca do Tarnowa i diecezja otrzymała nazwę tarnowskiej. W 1992 roku za sprawą dekretu Stolicy Apostolskiej „O ustanowieniu i określeniu granic diecezji i prowincji kościelnych w Polsce” przyłączono do nowo tworzącej się diecezji rzeszowskiej 49 parafii z dekanatów: Biecz, Gorlice - Południe, Gorlice-Północ, Kolbuszowa i Ropczyce, zaś do diecezji sandomierskiej dekanat Baranów Sandomierski.

Diecezja tarnowska jest drugą w Polsce (po archidiecezji krakowskiej) pod względem liczby dekanatów (43) wchodzących w skład diecezji. W jej granicach mieści się najwięcej parafii (452) spośród wszystkich diecezji. Bywa nazywana „zagłębiem kapłańskich powołań”.

(pik–zatarnow.pliwikipedia)

 

 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny