147 – Książę Sanguszko
 

O tym i owym 147 czyli 110 lat temu…

 

Dokładnie 3 kwietnia 1903 w Gries  w Tyrolu zmarł książę Eustachy Sanguszko, marszałek krajowy i namiestnik Galicji. Jego pogrzeb odbył się w Tarnowie.

Hrabstwo tarnowskie odziedziczył po nim dwuletni wówczas syn, Roman. Eustachy Stanisław Sanguszko herbu Pogoń Litewska urodził się 13 lipca 1842 roku w Tarnowie lub 28 sierpnia 1842 roku w Gumniskach. Uczył się w Polsce oraz w Paryżu w latach 1859 – 1860. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach1862-1864. Posiadał majątki ziemskie: Podhorce i Gumniska. Przyjaźnił się z powstańcami styczniowymi.

Wziął udział w spotkaniu z Marianem Langiewiczem w Goszczy. W kwietniu 1863 przewoził tajną korespondencję powstańców do Hotelu Lambert w Paryżu. Od 1873 roku był posłem na Sejm Krajowy we Lwowie, w latach 1885 -1895 jest marszałkiem.

Jako poseł był orędownikiem budowy nowych szkół rolniczych. Domagał się poprawy bytu nauczycieli szkół ludowych, budowy ośrodków służby zdrowia i szpitali prowincjonalnych. Był także namiestnikiem Galicji(1895 -1898)po Kazimierzu Feliksie Badenim. Należał do austriackiej Izby Panów i Rady Państwa (od 27 października1879r.).

Działał aktywnie w Towarzystwie Tatrzańskim, do którego należał od 1875r. W latach 1885 -1890 był jego prezesem, w roku 1891 został członkiem honorowym Towarzystwa. W swej polityce kierował się zasadą konserwatyzmu. Był synem Władysława Hieronima, bratem Romana Damiana i Pawła Romana. Jego żoną od 1895 r. była Konstancja  Anna Maria hr. Zamoyska z Zamościa, herbu Jelita, z którą miał syna – Władysława Romana.

(pik–zawikipedia)

 

 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny