149 – Prasa tarnowska
 

O tym i owym 149 czyli zapomniany jubileusz

 

W Tarnowie winno się obchodzić 165 lecie prasy tarnowskiej, ale jakoś o tym zapomniano. Otóż pierwsza, świecka gazeta – „Zgoda” ukazała się w Tarnowie 1 kwietnia 1848 r. Założyli ją literat Stanisław Pilat i urzędnik Karol Wilczyński, który po przeprowadzce Pilata do Lwowa objął funkcję redaktora odpowiedzialnego. „Zgoda” ukazywała się trzy razy w tygodniu. Od 4 listopada 1848 r. do 11 stycznia 1849 r. zmieniła tytuł na : „Gazeta Tarnowska godło: Zgoda”. Gwoli ścisłości przed 1848 r. ukazywało się w Tarnowie tylko urzędowe czasopismo kurii biskupiej – „Notificationes”, poprzednik „Currendae Consistorii Episcopalis Tarnoviensis”.W komitecie redakcyjnym pierwszego, świeckiego czasopisma znaleźli się: Jan Szwejkowski, adwokat i Wojciech Bandrowski, późniejszy burmistrz Tarnowa. Współpracowali z nią: ks. Eugeniusz Janota, germanista, krajoznawca, taternik oraz adwokat Maksymilian Michalski a także bracia Franciszek i Michał Wiesiołowscy. Początkowo „Zgoda” była nieoficjalnym organem miejscowej Rady Narodowej, krótko w listopadzie 1848 r. wychodziła nakładem Rady Narodowej obwodu tarnowskiego jako jej faktyczny organ. „Zgoda” była pismem politycznym, stała na gruncie uwłaszczenia chłopów, obok krakowskiej „Jutrzenki” była jedynym wolnym pismem docierającym do wschodniej Galicji. Tarnowska „Zgoda” zajęła stanowisko demokratyczne wśród 20 pism różnych kierunków ukazujących się w 1848 r. W związku z tym znalazła się w gronie takich czasopism jak lwowska „Gazeta Narodowa”, „Dziennik Stanisławowski” oraz krakowska „Jutrzenka”. W Galicji Tarnów obok Stanisławowa i Przemyśla należał do najprężniejszych ośrodków prasy prowincjonalnej. Bogate są dzieje prasy tarnowskiej, która doczekała się swoich historyków. Pierwszym okazał się Andrzej Kunisz, który w 1961 r. napisał "Zarys dziejów prasy tarnowskiej 1848 - 1961". Później historią prasy tarnowskiej parali się m.in. M. Białota, B. Jaśkiewicz, St. Potępa, P. Chrzanowska. Prasa tarnowska w dalszym ciągu czeka na rzetelną monografię.

Józef Komarewicz

 

 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny