156 – Ruch Narodowy
 

O tym i owym 156 czyli Konwent Obywatelski

 

Konwent Obywatelskiego Porozumienia Osób i Organizacji na rzecz Tradycji i Niepodległości podjął decyzję o powołaniu w Tarnowie Wszechnicy Obywatelskiej i Narodowej. Porozumienia Osób i Organizacji na rzecz Tradycji i Niepodległości które od wielu miesięcy organizuje cykl spotkań autorskich, wykładów, projekcji filmowych, koncertów i  otwartych debat wokół najważniejszych tematów życia publicznego powołało w Tarnowie Wszechnicę Obywatelską i Narodową. - Spotkania z twórcami, duchownymi, badaczami historii i społeczeństwa oraz działaczami  społecznymi  organizowane będą od tej pory pod wspólną nazwą - szyldem Wszechnicy.

Organizatorzy chcą przez to podkreślić wymiar edukacyjny cyklu – mówi Piotr Dziża, autor komunikatu o powołaniu Wszechnicy.   Jak deklarują twórcy nowego forum dyskusji jedynymi warunkami zaproszenia uczestników pozostają - zgodnie z deklaracją Porozumienia -  przywiązanie do chrześcijańskiej tradycji narodu  i idei niepodległości polskiego państwa, budowanego na tej tradycji.
 

11 maja o godzinie 16.00 Wszechnica zaprasza na otwartą debatę „ Ruch narodowy. Silniejszy lobbing czy nowe stronnictwo?" z udziałem organizatorów Marszu Niepodległości w Warszawie, członków Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego - Robertem Winnickim i Jerzym Wasiukiewiczem. Przed debatą zaplanowano seans  krótkiego filmu o Romanie Dmowskim i jego dziedzictwie.
Wszystkie spotkania odbywać się będą w auli Jana Pawła II w starostwie powiatowym w Tarnowie, przy ulicy Narutowicza 38.

 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny