197 – Stan wojenny

 
 

 O tym i owym 197 czyli internowanie narodu…

 

Wykonując rozkazy otrzymane z stamtąd obłąkany generał poderwał swoje armie do walki z własnym  narodem. Zgasła jutrzenka swobody – polski orzeł znowu znalazł się w klatce… .

O północy z 12/13 grudnia 81 roku aresztowano w skoordynowanej akcji, w całej Polsce ponad 5000 tysiące osób. Do akcji użyto 70 000 żołnierzy, 30 000 milicjantów, 1750 czołgów, 1400 pojazdów pancernych, 500 pojazdów wojsk zmechanizowanych, î 9000 samochodów.

Zamknięto granice i lotniska, redakcje  i rozgłośnie. Zawieszono działalność związków, organizacji i stowarzyszeń. Wprowadzono godzinę milicyjną oraz zakaz opuszczania miejsca zamieszkania, obowiązywały przepustki, nie działały telefony, internowano, aresztowano, skazano cały naród. Byli zabici i ranni… .

Zaczęło się od tzw. internowania działaczy związkowych, studenckich í opozycyjnych, wyróżniających się aktywna postawa, ideowością í cieszących się wysokim autorytetem środowiskowym. 10,131 ludzi, w tym 1007 kobiet pozbawiono wolności z powodów politycznych. W utworzonych na terenie całej Polski 52 obozach internowania, zamknięci zostali ludzie, którzy wierzyli w jakieś ideały î to one były siłą sprawcza ich działań, ludzie, którzy nie bali się zła nazywać złem, kłamstwa kłamstwem, bez względu na cenę jako przyszło im za te bezkompromisowość î nonkonformizm zapłacić.

To w tamte grudniowe dni odkryto na nowo potrzebę pracy nad pracą, szkoda że do tej pory nie zaspokojoną. Ale jak może być inaczej skoro słowo zamiast jaskółką nadziei stało się kamieniem obrazy.

Tadeusz Mazowiecki:

Śpiew był właściwie jedyną naszą obroną. Jedyną formą protestu i jedyną formą umacniania. Wewnętrzna wolność – jest tym, co zawsze człowiekowi pozostaje. Ale grupa prześladowana jako grupa, jako część większej zbiorowości musi mieć sposoby zachowania własnej tożsamości. Stąd ten śpiew...”

Mury runęły. Tylko czy aby na pewno…

 

 
 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny