199 – Wieżyca

 

 O tym i owym 199 czyli podsumowanie akcji Wieżyca

 

Mimo ostrożnego założenia iż w tym roku uda się zorganizować najwyżej jedna imprezę rekonstruktorską - przeprowadziliśmy aż 9 działań związanych z naszym projektem grodowym.

 Dwukrotnie gościliśmy / wraz ze Sławomir Bator, dowódcą Hufca Krakowsko – Sandomierskiego / w szkołach z prelekcją dotycząca historii realizacji projektu i sześciokrotnie organizowaliśmy spotkania pod Wieżycą. Były to – turniej rycerski, dwa treningi dla zaprzyjaźnionych bractw, dwa pikniki historyczne dla młodzieży szkolnej oraz Noc Kupały. Reprezentowaliśmy też powiat dąbrowski na festiwalu w Budapeszcie. Podczas trwania imprez otwartych odwiedziło nas kilkaset osób dorosłych i młodzieży a na spotkaniach zamkniętych kilkanaście bractw i drużyn rekonstruktorskich z całego kraju / jednorazowo liczba rekonstruktorów sięgnęła 46 osób /. Wieżyca stała się jednym z oficjalnych obiektów treningowych grupy bractw rekonstruujących wczesne średniowiecze i w związku z tym będzie przez nie odwiedzana kilka razy w roku. Dla celów treningowych osuszyliśmy i wyrównali przedpole grodu.

 Równocześnie kontynuowaliśmy wykańczanie budowli. Dokończono obitkę barierek hurdycji wraz z impregnacją całej drewnianej konstrukcji. Doprowadzono wszystkie media, sporządzono ogrzewanie podłogowe i wylewki w całym obiekcie, wyłożono kamieniem klatkę schodową z piwnicy na parter i wnęki parteru. W izbie czarnej zamontowano parapety, wykonano tynki i ceramiczne podłogi oraz zbudowano kuchnię z okapem i szyją pieca chlebowego. W wykuszu wykonano stylizowane zaplecze sanitarne. W piwnicach otynkowano kotłownię i wykonano jej ceglaną podłogę. Osiatkowano też prawie wszystkie ściany piwnic celem obłożenia ich kamieniem w przyszłym roku. Wykonano ręcznie i osadzono dwanaścioro drewnianych drzwi. Trwa budowa historycznego umeblowania i wyposażenia.

 W czerwcu przyszłego roku przypada 5 rocznica naszych działań propagujących historię na terenie Powiatu Dąbrowskiego oraz 10 rocznica istnienia Tarnowskie Bractwo Rycerskie "Gladii Amici", z którym ściśle współpracujemy. Obchody tych rocznic będą częścią programu działań grodowych we wsi Oleśnica w roku 2014.

 Osoby i instytucje pragnące wspomóc realizacje naszych zajęć z zakresu edukacji historycznej dzieci i młodzieży prosimy o kontakt:

 tel. 609 484 321, e-mail: maniak1717@interia.pl

 Poczet Bagiennych z Wieżycy

 

 
 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny