118 – Stanisław Wróbel
 
 

O tym i owym 118 czyli o profesorze Wróblu w kolejną rocznicę…

 

We wtorek 8 stycznia minęła dziewiąta rocznica śmierci Stanisława Wróbla. Tarnowski historyk był autorem wielu publikacji, w tym m.in. książki „Opowieści o dawnym Tarnowie”. Oprócz tego, przez lata spełniał się także w Zakładzie Metodyki Nauczania Historii obecnego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Stanisław Wróbel urodził się 13 listopada 1929 roku w Tarnowie. Egzamin dojrzałości zdał w III Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza. Kolejny etap jego życia, czyli lata 1950–1953 to studia historyczne pierwszego stopnia w krakowskiej WSP, które zaowocowały pracą nauczyciela historii w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Tarnowie. Po zdobyciu tytułu magistra w 1956 r., Stanisław Wróbel został też zatrudniony we wspomnianym już Zakładzie Metodyki Nauczania Historii. Prace badawcze zostały opisane w kilkudziesięciu artykułach w czasopismach naukowych takich jak: „Wiadomości Historyczne” czy „Historia i Nauka o Konstytucji”. –Należał do pracowników pilnych, obowiązkowych i sumiennych. W opinii przełożonych był człowiekiem godnym zaufania. Równocześnie cieszył się sympatią i uznaniem wśród studentów – wspomina prof. Czesław Nowarski. Stanisław Wróbel nie tylko ciekawie pisał, ale i opowiadał. Osoby, które miały okazję słuchać jego wykładów podkreślają, że nigdy nie było nudy. Uśmiech nie schodził z twarzy profesora. Historyk pasjonował się górami, był przewodnikiem w PTTK, oprowadzał wycieczki. Kochał też wędrówki w poszukiwaniu grzybów. Stanisław Wróbel zmarł ósmego stycznia 2004 r., kilka miesięcy po promocji ostatniej książki„ Opowieści o dawnym Tarnowie”. Tarnowski historyk przegrał walkę z chorobą nowotworową.

(łj–zawsp.krakow.pli „Tarnowskie Kalendarium”)
 

 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny