119 – Zamiast Prezydenta – Burmistrz…?
 

O tym i owym 119 czyli Tarnów się kurczy…

 

Tarnów się kurczy. Na koniec 2012 roku na pobyt stały w mieście zameldowanych było zaledwie 110,5 tysiąca osób. Czasowo – niespełna trzy tysiące. To o ponad tysiąc mniej niż rok wcześniej. Jednym ze sposobów na powstrzymanie wyludniania się miasta może być poszerzenie jego granic. Z tym może być jednak trudno. Temat przyłączenia do miasta m.in. niektórych miejscowości gminy Tarnów nigdy dotąd nie był tak uzasadniony demograficznie jak teraz. – Po pierwsze, rodzi się zdecydowanie mniej dzieci, niż jeszcze kilka lat temu, po drugie, bardzo duża liczba osób wyje- chała do pracy za granicą lub przeprowadziła się na wieś – zauważa Krzysztof Madej, dyrektor Centrum Rozwoju Miasta, były wójt gminy Tar- nów. Przyznaje, że jeśli miasto ma aspiracje odgrywać nadal rolę stolicy subregionu, musi zrobić wszystko, aby nie dopuścić do tego, by liczba mieszkańców spadła poniżej stu tysięcy. To w wielu przypadkach graniczna liczba, która decyduje m.in. o wysokości różnego rodzaju dotacji, a także o tym, czy miastem rządzi prezydent czy burmistrz…


 

 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny