123 – biskup Wiktor
 

O tym i owym 123 czyli rocznica ingresu

 

W sobotę minęło 15 lat od dnia, w którym Wiktor Skworc objął stanowisko ordynariusza diecezji tarnowskiej. Ingres Skworca, piętnastego biskupa w diecezji, odbył się 26 stycznia 1998 w bazylice katedralnej. Biskupem diecezjalnym Wiktora Skworca mianował papież Jan Paweł II. Stało się to 13 grudnia 1997 r. Święcenia biskupie otrzyma ł6 stycznia 1998 w bazylice św. Piotra na Watykanie. Głównym konsekratorem był Jan Paweł II. Jako zawołanie biskupie Wiktor Skworc przyjął słowa „In Spiritu Sancto” (W Duchu Świętym). W czasie pełnienia funkcji ordynariusza diecezji tarnowskiej przyczynił się do utworzenia, działającego w strukturach Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie samodzielnego Wydziału Teologicznego w Tarnowie. W Starym Sączu utworzył Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II. Podjął decyzję o budowie w Tarnowie klauzurowego klasztoru sióstr karmelitanek. Wspierał edukację zdolnej młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin diecezji, tworząc w Tarnowie, Nowym Sączu, Mielcu i Szczucinie Katolickie Centra Edukacji Młodzieży „Kana”, jak również powołując Fundację im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza, przekazującą rokrocznie ponad100 stypendiów. 29 października 2011r. papież Benedykt XVI mianował go arcybiskupem katowickim. Ingres do archikatedry w Katowicach odbył 26 listopada 2011. Do tego dnia pełnił funkcję administratora diecezji tarnowskiej, gdzie jego następcą został bp Andrzej Jeż. Jako arcybiskup metropolita katowicki objął urząd wielkiego kanclerza Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 29 czerwca 2012r.otrzymał z rąk papieża paliusz metropolitalny.

(pik–zawikipedia)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny