127 – Biblioteka
 

O tym i owym 127 czyli „wyzwolenie” biblioteki

 

68 lat temu, w lutym 1945 roku, zaledwie kilka dni po „wyzwoleniu” Tarnowa przez Armię Czerwoną, Miejska Biblioteka Literacko-Naukowa zostaje uruchomiona w lokalu przy pl. Kazimierza Wielkiego 5. Bibliotekarki: Ewa Olszak, Anna Wolsza i Emilia Rompalska, początkowo nie otrzymując wynagrodzenia, muszą pracować w trudnych i prymitywnych warunkach, przy braku sprzętu i drastycznym (o 45procent) zmniejszeniu księgozbioru.

Tarnów powoli „wstaje” po niemal sześciu latach wojennej zawieruchy Z inicjatywy dr Józefa Edwarda Dutkiewicza powstał tarnowski oddział Związku Polskich Artystów Plastyków, który skupiał nie tylko malarzy, grafików, rzeźbiarzy i fotografików, ale również muzyków, architektów, literatów. 1lipca 1945 roku biblioteka zostaje ustanowiona oddziałem Biblioteki Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Stanowisko kierownika obejmuje pracownik Muzeum dr Maria Dziama.

Niespełna dwa lata później  – 1 stycznia 1947 – na podstawie „Dekretu o bibliotekach” Zarząd Miasta Tarnowa przejmuje bibliotekę pod swoją opiekę; w wyniku połączenia Biblioteki Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Miejskiej Biblioteki Literacko-Naukowej powstaje Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego. Najcenniejszą część księgozbioru MBP stanowią druki i rękopisy XVI wieku. Reprezentują najważniejsze polonika piśmiennicze i  typograficzne tego okresu.

Najstarszym drukiem jest Statut Jana Łaskiego wydrukowany w krakowskiej oficynie Jana Hallera w1506r.; najmłodszym szesnastowiecznym Biblia w przekładzie ks. Jakuba Wujka z Drukarni Łazarzowejz1599 r. Ciekawą grupę stanowią druki XVII i XVIII-wieczne, charakteryzujące się szerokim zakresem tematycznym i  językowym.

(pik–zatarnow.pl)

 
 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny