134 – Norbert Lippoczy
 

O tym i owym 134 czyli Węgier honorowym Obywatelem

 

Niemal dokładnie 21 lat temu – 20 lutego 1992 roku rada miejska podczas uroczystej sesji w Ratuszu nadała inż. Norbertowi Lippóczy’emu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa. Norbert Lippóczy urodził się w miejscowości Tállya w regionie Tokaj na Węgrzech, w rodzinie od XVI wieku zajmującej się produkcją wina. W1929 roku przyjechał wraz z ojcem do Tarnowa, by objąć kierownictwo uruchamianej tu ekspozytury rodzinnego przedsiębiorstwa. Winiarnia (Główny Skład Win Mszalnych Norberta Lippóczego) została otwarta 3 lipca 1929 r. przy placu Kazimierza Wielkiego.

Jako zaprzysiężony dostawca win mszalnych obsługiwała głównie księży diecezji tarnowskiej i sandomierskiej, ale również firmy i osoby prywatne. W 1933 roku Norbert Lippóczy ożenił się z Kornelią Wojnar.W1938 roku urodził im się jedyny syn, Piotr (prawnik,zm.w1997 roku) Norbert Lippóczy czynnie uczestniczył w życiu wspólnoty Węgrów osiadłych w Tarnowie, był na przykład ojcem chrzestnym przyszłego malarza Gabriela Morvaya. Działalność składu win Lippóczych w Tarnowie przerwał wybuch II wojny światowej.

Podczas próby przedostania się przez granicę węgierską wewrześniu1939 roku cała rodzina została zatrzymana przez NKWD. Żona i syn Norberta Lippóczego zostali wkrótce zwolnieni i powrócili do Tarnowa, on zaś został skazany na karę pięciu lat pobytu w obozie pracy. Do Tarnowa wróciłw1953 r., gdzie pracował jako...kierownik octowni. W 1968 roku Norbert Lippóczy przeszedł na emeryturę, poświęcając się całkowicie kolekcjonerstwu i działalności społecznej. Współpracował z wieloma muzeami, do których trafiła większa część jego zbiorów. Lippóczy zmarł 24czerwca1996r. Spoczywa na Starym Cmentarzu.

(pik–zawikipedia)

 

 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny