154 – Trzeci Maj
 

O tym i owym 154 czyli Witaj majowa jutrzenko…

 

Witaj, majowa jutrzenko (znana też jako: Mazurek 3 Maja, Trzeci Maj, Trzeci maj Litwina) to pieśń związana z Konstytucją 3 Maja, ze słowami wiersza Rajnolda Suchodolskiego. Tekst został napisany w czasie powstania listopadowego, którego Suchodolski był uczestnikiem. Melodia jest stylizowana na mazurka.

Pieśń przywołuje pamięć Konstytucji 3 Maja, pierwszej konstytucji w Europie. Po upadku powstania listopadowego Richard Wagner użył melodii tegoż mazurka jako motywu uwertury Polonia. Prawdopodobnie zachwycili go podróżujący Polacy, których miał okazję spotkać.

 

Witaj, majowa jutrzenko
świeć naszej polskiej krainie
uczcimy ciebie piosenką
która w całej Polsce słynie.

Witaj Maj, Trzeci Maj,
u Polaków błogi raj!


Nierząd braci naszych cisnął,
gnuśność w ręku króla spała,
a wtem Trzeci Maj zabłysnął
i nasza Polska powstała.

Wiwat, Maj, trzeci Maj,
wiwat wielki Kołłątaj!


Tam w łazienkach jest ruina,
w której Polak pamięć chował,
tam za czasów Konstantyna
szpieg na nasze łzy czatował.

I gdy nadszedł Trzeci Maj,
kajdanami brzęczał kraj.


W piersiach rozpacz uwięziona
w listopadzie wstrząsła serce,
wstaje Polska z grobu łona,
pierzchają dumni morderce.

Błysnął znowu Trzeci Maj
i już wolny błogi kraj.

 

 

 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny