157 – Zygmunt Kaczkowski
 

     O tym i owym 157 czyli urodziny pisarza i agenta…

 

188 lat temu, 2 maja1825 r. urodził się Zygmunt Kaczkowski powieściopisarz, publicysta, który w latach 1842-1843 uczęszczał do gimnazjum w Tarnowie. Był synem Ignacego, zarządcy majątku Po edukacji w Tarnowie uczył się też w innych szkołach galicyjskich, uczęszczał na wydział filozoficzny Uniwersytetu Lwowskiego.

Studiował też w Wiedniu i Lipsku. Wroku1846 wziął udział w powstaniu krakowskim. Po klęsce Kaczkowski znalazł się w austriackim więzieniu, w którym przebywał dwa lata. Za swą działalność został skazany na karę śmierci. Przed wykonaniem kary uchronił go wybuch Wiosny Ludów.

Wydarzenia lat1846- 1848, a zwłaszcza rzeź galicyjska, zapoczątkowały ideowy odwrót Kaczkowskiego od przekonań demokratycznych. Wielki rozgłos i poczytność zdobyły jego powieści i opowiadania historyczne.
 

W 1855 wyjechał do Paryża. W 1858 powrócił do Lwowa. Tam w 1861 założył pismo „Głos”, na łamach którego opublikował m.in. odezwę Agatona Gillera „Posłanie do wszystkich rodaków na ziemi polskiej”, za co został oskarżony przez Austriaków o zdradę stanu i skazany na 7 lat ciężkiego więzienia. Został jednak ułaskawiony przez cesarza Franciszka Józefa I. W listopadzie1863, przejęto szyfrowaną rządową depeszę ze Lwowa do Wiednia, z której wynikało, że Kaczkowski jest konfidentem austriackim. Tajny sąd skazał go 21stycznia 1864 na utratę czci i banicję, jednak Rząd Narodowy tego wyroku nie zatwierdził. Kaczkowski wkrótce wyjechał do Paryża. Dopiero w 1920 historyk Eugeniusz Barwiński, na podstawie ujawnionych tajnych akt austriackich, udowodnił, że Kaczkowski rzeczywiście był tajnym płatnym agentem austriackim. Zmarł 7 września1896 w Paryżu.

 (pik–zawikipedia)
 

 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny