159 - S. Westwalewicz
 

   O tym i owym 159 czyli zapomniana rocznica…

 

Dwa dni temu, dokładnie 15maja, minęła 16 rocznica śmierci Stanisława Westwalewicza. Nestor tarnowskich artystów plastyków, który cudem uniknął śmierci w obozie sowieckim w Kozielsku, zmarł 15maja 1997 roku. Stanisław Westwalewicz urodził się 13 listopada 1906 r. w Kozienicach. Studiował na ASP w Krakowie. Pierwsza indywidualna wystawa jego prac miała miejsce w Pałacu Sztuki w Krakowie w 1937 roku. W 1938 roku ożenił się z Wandą Konieczną.

We wrześniu 1939 roku zgłosił się do wojska, służąc w stopniu podporucznika. Po 17 września dostał się do niewoli radzieckiej, do1941 roku był więziony w obozach w Kozielsku a później w Griazowcu. Po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej wstąpił do Armii Polskiej gen. Andersa. Został przydzielony do polowej drukarni wydającej tygodnik „Orzeły Biały”, a później do sekcji graficznej Oddziału Oświaty II Korpusu w Neapolu.

Po zakończeniu wojny pozostał w Rzymie i wziął udział w pracach założycielskich międzynarodowego stowarzyszenia artystów Circolo Artistico Internazionale. Póź- niej wyjechał do Wielkiej Brytanii. Powrócił do Polski w czerwcu 1947 roku. W 1951 roku zamieszkał w Pilźnie, a od 1962 roku w Tarnowie. Od 1974 roku pełnił przez dwie kadencje funkcję prezesa Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków w Tarnowie. Twórczość Westwalewicza to przede wszystkim malarstwo sztalugowe (martwe natury, pejzaże i portrety) i akwarelowe.

Zajmował się także sztuką sakralną. Zmarł 15 maja 1997 roku w Tarnowie i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Krzyżu. W 1997 roku jedna z ulic w tarnowskiej dzielnicy Zabłocie otrzymała imię Westwalewicza, od 2002 roku jest także patronem Gimnazjum nr 8.

 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny