161 - Józef Szujski
 

  O tym i owym 161 czyli odsłonięcie pomnika.

 

127 lat temu  – 1 czerwca 1886 roku przed gmachem tarnowskiego gimnazjum odsłonięto pomnik Józefa Szujskiego dłuta Antoniego Kozakiewicza. Józef (Jerzy Karol) Szujski (ur. 16 czerwca 1835 w Tarnowie, zm. 7 lutego 1883 w Krakowie). Jeden z najbardziej znanych polskich historyków, należący do grupy „krakowskich stańczyków”, publicysta, poeta, prozaik. Pochodził z niezamożnej, lecz bardzo starej szlachty z kniaziowskim tytułem.

Był nieślubnym dzieckiem Karoliny Szujskiej. Od najmłodszych lat wychowywany jedynie przez matkę, znaczną część swego dzieciństwa spędził w Zbyszycach nad Dunajcem – majątku swego wuja Piotra. W 1846 przeniósł się wraz z matką do Tarnowa, gdzie rozpoczął naukę w miejscowym gimnazjum, mającym przygotować go do pracy w austriackiej administracji. Po sześciu latach nauki przeniósł się do Krakowa.

Po zdaniu egzaminów maturalnych zapisał się na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednak po pierwszym semestrze (prawdopodobnie pod presją matki) przeniósł się na Wydział Prawniczy. W 1861 poślubił Joannę Jełowicką i osiadł w rodzinnym majątku–Kurdwanowie. W  1867 otrzymał mandat do galicyjskiego Sejmu Krajowego, gdzie zasiadał przez trzy kadencje. Następnie wybrano go na delegata do Izby Poselskiej austriackiej Rady Państwa.

Był współtwórcą krakowskiej szkoły historyków, która badała przyczyny narodowych niepowodzeń Polaków. Jeden z przedstawicieli najaktywniejszych działaczy krakowskich konserwatystów  – stańczyków. Zmarł nie skończywszy 48 lat. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim. Przyjaciel Jana Matejki uwieczniony przez niego na obrazie Hołd pruski jako wychowawca królewicza Zygmunta Augusta.

 

 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny