164 – Getto w Tarnowie
 

    O tym i owym 164 czyli 71 lat temu…

 

Dokładnie 11 czerwca 1942 roku, na tarnowskim rynku przeprowadzona została jedna z brutalniejszych akcji eksterminacyjnych ludności żydowskiej. Podczas tej akcji na rynku  i w okolicznych uliczkach wymordowano ok. 3 tys. Żydów, których zwłoki pochowano na cmentarzu przy ul. Starodąbrowskiej.

Pierwszy masowy mord tarnowskich Żydów miał miejsce 8 grudnia1941 r., kiedy aresztowano ponad sto osób. Siedemnaście zastrzelił Gerhard Grunow. Policja niemiecka pozbawiła życia około siedemdziesięciu osób. 27 kwietnia 1942 r. Niemcy zamordowali pięćdziesiąt dwie osoby. 10 czerwca1942 roku na ulicach Tarnowa pojawił się afisz podpisany przez szefa tarnowskiego gestapo, Józefa Paltena zapowiadający „akcję wysiedlania” ludności żydowskiej z miasta, z wyjątkiem personelu szpitalnego oraz posiada- czy odpowiednich stempli w kartach pracy gwarantujących „przydatność” dla niemieckich zakładów funkcjonujących w mieście.

Realizując „akcję”, Niemcy od 11do18 czerwca1942 roku pozbawili życia kilka tysięcy ludzi. Na Rynku oraz na ulicach Starego Miasta zamordowano trzy tysiące Żydów, około półtora tysiąca straciło życie na cmentarzu żydowskim. Sześć tysięcy starców i dzieci zamordowano bestialsko w lesie Buczyna w Zbylitowskiej Górze nieopodal Tarnowa. Trzy i pół tysiąca ludzi wysłano do obozu śmierci w Bełżcu. Po zakończeniu czerwcowej masakry okupanci podjęli kroki zmierzające do całkowitej izolacji ludności żydowskiej. Nakazano Żydom, zamieszkującym prawą stronę ulicy Lwowskiej, przeniesienie się na stronę lewą do utworzonej na nowym obszarze dzielnicy żydowskiej. 19 czerwca 1942 roku zostało utworzone w Tarnowie ogrodzone getto, którego komendantem został Oskar Blache.

(pik–zamuzeum.tarnow.pl)

 

 

 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny