172 – Honorowy Obywatel
 

   O tym i owym 172 czyli pani Stasia Obywatelem Nieświeża

 

Stanisława Wiatr-Partyka - inicjatorka wielu przedsięwzięć, warsztatów i wykładów o Golgocie Wschodu została Honorowym Obywatelem Nieświeża. Okazją do uhonorowania tarnowianki była wizyta delegacji samorządu powiatu tarnowskiego na Białorusi. W uroczystości nadania jej tego tytułu, która odbyła się podczas obchodów dni miasta, uczestniczyła delegacja samorządu powiatu tarnowskiego na czele ze starostą Romanem Łucarzem i Zbigniewem Karcińskim, Przewodniczącym Rady Powiatu.

Białoruski Nieśwież to partnerskie miasto powiatu tarnowskiego. Właśnie tam urodziła się Stanisława Wiatr-Partyka. W tomiku swoich wierszy, zatytułowanym „Zapomniana melodia” określa go najpiękniejszym miastem na ziemi. - Rosłam na stepie w północnym Kazachstanie i tam zaczęłam pisać wiersze. Podobały się one mojej najukochańszej nauczycielce, pani Hani Igielskiej, która śpiewała mi hejnał mariacki i uczyła Polski – wspomina Stanisława Wiatr-Partyka. - Potem podporządkowałam swoje życie pracy w Związku Sybiraków. A daty? Wolę nie pamiętać. Jest jednak data, której w moim życiorysie ominąć nie sposób: 13 kwietnia 1940 roku w Ostaszkowie został podpisany wyrok śmierci na mojego ojca. W tym samym dniu wyruszył transport wiozący moją matkę i mnie na Sybir.

W drodze powrotnej z Nieświeża delegacja samorządu powiatowego złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła znicze na symbolicznych mogiłach polskich oficerów zamordowanych w Katyniu. Odwiedziła tez inne ważne miejsca dla Polaków – las w Smoleńsku, w którym rozbił się prezydencki Tupolew, dworek rodzinny Tadeusza Kościuszki oraz Muzeum Adama Mickiewicza w Zaosiu.

 

 
 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny