173 – ul. Krakowska
 

   O tym i owym 173 czyli otwarcie nowej ulicy…

 

47 lat temu, dokładnie17 lipca 1966 roku dokonano symbolicznego otwarcia ulicy Krakowskiej, nowoczesnej arterii komunikacyjnej, jako pierwszego obiektu planu modernizacji ulic. Ulica Krakowska – jedna z głównych ulic Tarnowa, droga wylotowa w stronę Krakowa, rozpoczyna się na obrzeżach Starego Miasta i biegnie na południowy-zachód–aż do granicy miasta. Jej przedłużenie stanowi droga krajowa nr 4 w stronę Krakowa. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Nowy Świat (ok. 200 m) ulica Krakowska jest jednokierunkowa (w kierunku Starówki). Część ulicy od początku do skrzyżowania z ul. Bema znajduje się w strefie zamieszkania. Wytyczona została w latach 1784-1785 przez inżyniera Jana Grossa, jako część trasy ze Śląska do Lwowa tzw. szosy śląskiej. Przez wiele lat stanowiła główny ciąg komunikacyjny miasta oraz centrum życia społecznego i gospodarczego. W XIX w., w okresie gwałtownego rozwoju miasta, przy ul. Krakowskiej lokowano najważniejsze urzędy i instytucje. W latach 1911-1942 ulicą Krakowską przebiegała linia tramwajowa zlikwidowana przez okupacyjne władze niemieckie. Przed oddaniem do użytku obwodnicy Tarnowaw1997r., ulica Krakowska na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z ulicą Narutowicza pokrywała się z przecinającą wówczas miasto drogą krajową nr 4. W 1917 r. ulicę przemianowano na Aleję Niepodległości, nazwa ta jednak nie przyjęła się. W okresie okupacji niemieckiej nosiła nazwę „Adolf Hitler Strasse”. Rok temu przeszła gruntowną modernizację, ale jej efekty pozostawiają wiele do życzenia. Konieczne będą kolejne naprawy.

(pik–zawikipedia)

 

 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny