179 – Austriacy w Tarnowie
 

  O tym i owym 179 czyli Austriacy w Tarnowie

 

241 lat temu wkroczył do Tarnowa korpus austriacki i założył tu swoją kwaterę. Tak w mieście rozpoczął się prawie 150-letni okres niewoli. 31 lipca 1772 po raz pierwszy do Tarnowa wkroczyły wojska austriackie pod dowództwem gen. d’Altona, Irlandczyka w służbie cesarzowej Marii Teresy. Miasto zajęli od strony zachodniej, wcześniej zdobywając: Tyniec, Wieliczkę i Bochnię. Początkowo główne siły stacjonowały w Pilźnie, nie mniej dowódca na kwaterę wybrał kamienicę przy tarnowskim Rynku 20. 11września1772 r. przy odgłosie trąb ogłoszono uniwersał rozbiorowy cesarzowej Marii Teresy, zawiadomiono mieszczan tarnowskich, iż stali się poddanymi austriackimi. 29 grudnia 1773 r. w ratuszu zebrał się cały magistrat, przedstawiciele kapituły i mieszkańcy miasta  przyjęto wówczas przysięgę na wierność cesarzowej.

Początkowo nowe władze nie zmieniały starych urządzeń, nie doszło do jakiegoś gwałtownego zaznaczania swojej obecności, zapewne obawiając się buntu. Najlepiej świadczy o tym dekret gubernatora Galicjii Lodomerii hr. Pregena, którym utrzymywał stary system sądowniczo- prawny z tymi tylko zmianami, że wyrok wydawano w imieniu cesarzowej i sprawy gardłowe oddawano do sądu Guberni. Dopiero w latach 1785-87 w Tarnowie utworzono Sąd Szlachecki (Forum Nobilium) dla dawnego województwa krakowskiego. 10 listopada 1773 r. polecono by święcić niedziele i 16 austriackich świąt dorocznych, zgodnie z bullą papieską z czerwca 1771. Wiązał się z tym zakaz odbywania tradycyjnego jarmarku co niedzielnego i począwszy od 25 stycznia1774 r. jarmarki odbywały się we wtorki i piątki, czego konsekwencje możemy nawet dzisiaj doświadczyć.

 (pik–zawww.tarnow.pl)

 

 
 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny