186 – otwarcie Synagogi
 

  O tym i owym 186 czyli Synagoga

 

W ostatni niedzielę przypada105 rocznica uroczystego otwarcia Synagogi Nowej (Jubileuszowej – na cześć 60 – lecia panowania Franciszka Józefa). Nieistniejąca obecnie, największa synagoga znajdująca się w Tarnowie, stała na rogu ulic Nowej i Ludwika Waryńskiego(zdj. powyżej). Budowa synagogi rozpoczęła się około1865 roku, lecz wkrótce, z powodu braku pieniędzy, prace wstrzymano na kilkadziesiąt lat. Ostatecznie ukończono je w1908 roku. Projektantem synagogi był architekt Władysław Ekielski. Synagoga została uroczyście otwarta 18 sierpnia 1908 roku w dzień urodzin cesarza Franciszka Józefa I, przez co zwana była synagogą cesarza Franciszka Józefa, czy Jubileuszową. Synagoga została podpalona w listopadzie 1939 roku. Pożar trwał 3 dni, lecz konstrukcja się nie zawaliła. Kilka dni później została wysadzona w powietrze. We wrześniu1993 roku Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie ufundował tablicę pamiątkową na budynku przy rogu ulic Nowej i Waryńskiego. Napis w językach polskim i angielskim głosi: „W tym miejscu stała największa synagoga zwana Nową”. Murowany gmach synagogi wzniesiono na planie prostokąta. Jej najbardziej charakterystycznym elementem była baniasta, złota kopuła, która górowała nad miastem. W trójnawowej sali głównej, nawy boczne były oddzielone od głównej rzędem zdobionych kolumn. Ściana frontowa i ołtarzowa zwieńczone były trójkątnym wystającym murem. Podobny mur wieńczył ryzality boczne, kryjąc dachówką pokryty dwuspadowy dach. Nad nawami bocznymi znajdowały się galerie dla kobiet. Obecnie po synagodze zachował się jedynie fragment kolumny, która jest elementem pomnika na cmentarzu żydowskim.

(pik–zatarnow.pliwikipedia)

 

 
 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny