187 – rocznica
 

  O tym i owym 187 czyli rocznica powstania diecezji

 

Dokładnie dziś przypada 230. rocznica utworzenia diecezji tarnowskiej. Cesarz Józef II zrobił to 20 września 1783 roku, a pierwszym biskupem tarnowskim został Jan Duvall. Kanonicznie decyzję cesarza potwierdził papież Pius VI 13 marca 1786 roku bullą „In supremabeati Petricathedra”. III rozbiór Polski w 1795 roku i włączenie do posiadłości habsburskich Krakowa zadecydowało w głównej mierze o zniesieniu diecezji tarnowskiej i przeniesieniu kapituły katedralnej do Kielc, na mocy bulli papieża Piusa VII z 13 czerwca1805 roku. Kolejna bulla (z 24 września 1805 ) roku podzieliła terytorium diecezji tarnowskiej między dwa biskupstwa: krakowskie i przemyskie. W1821 bullą z 20 września 1821 Pius VII erygował diecezję w Tyńcu. Na mocy kolejnej bulli papież Leona XII (z 23 kwietnia1826 ) stolicę diecezji przeniesiono z Tyńca do Tarnowa i diecezja otrzymała nazwę tarnowskiej.

W1992 roku za sprawą dekretu Stolicy Apostolskiej „O ustanowieniu i określeniu granic diecezji prowincji kościelnych w Polsce” przyłączono do nowo tworzącej się diecezji rzeszowskiej 49 parafii z dekanatów: Biecz, Gorlice-Południe, Gorlice-Północ, Kolbuszowa i Ropczyce, zaś do diecezji sandomierskiej dekanat Baranów Sandomierski. Obecnie na diecezję tarnowską składają się 43 dekanaty, w których są 452 parafie. To oznacza, że diecezja tarnowska jest drugą w Polsce (po archidiecezji krakowskiej) pod względem liczby dekanatów wchodzących w skład diecezji. W granicach diecezji mieści się także najwięcej parafii spośród wszystkich diecezji w Polsce. Diecezja tarnowska może pochwalić się także najstarszym muzeum diecezjalnym w Polsce. Założone zostało w 1888 r. przez ówczesnego rektora tarnowskiego seminarium duchownego.

 (pik–zawikipedia)

 

 
 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny