188 – wielki pożar
 

 O tym i owym 188 czyli pożar w dzielnicy żydowskiej…

 

14 września1792 w Tarnowie wybuchł groźny pożar, który zniszczył całą dzielnicę żydowską, rynek i ratusz miejski. Był to ostatni, ale zarazem najgroźniejszy pożar w XVIII w. Zniszczył on cały rynek, oprócz jednej kamienicy, a trwał przy silnym wietrze zaledwie trzy godziny. Pożar ten przyniósł straty na sumę 85 tys. florenów. W XVIII w. mieszczanie z ogniem walczyli bardzo często. Pożar z 1702 r. zniszczył znaczną część miasta. W 1711 r. wybuchł kolejny groźny pożar, który zniszczył w rynku dziewięć kamienic, w ul. Poprzecznej siedem, w ul. Pilznieńskiej –14 oraz całą ul. Żydowską liczącą 23 kamienice. W kolejnym pożarze w 1732 r. spłonęła połowa ul. Żydowskiej. Pożar ten powstał w ten sposób, że„ kotlina” (palenisko na blasze) u arendarza Józefa Lewkowicza była przy drewnianej ścianie i„ spodem się na drugą stronę przedarł ogień”. Za brak dozoru nad ogniem Lewkowicz musiał zapłacić miastu100 grzywien na poprawę murów. Różne były przyczyny pożarów w Tarnowie. Pożar z 1621 r. spowodowany został przez furmana służącego u Vlaxa. Wszedł on do stajni ze świecą umieszczoną w kosturze (kiju) i pozostawił ją idąc spać na wóz. W 1754 r. w domu mieszczanina Kasprzykiewicza z niedomkniętego pieca i skry wylatywały przez okno na stojący w sąsiedztwie browar. Podobna sytuacja była w 1761 r. W obu tych przypadkach pożar stłumiono w zarodku. Często przyczyną pożarów była niedbałość samych mieszkańców miasta oraz wady w budowaniu kominów. Choć zdarzały się i takie tłumaczenia, jakie w przysiędze złożonej przed sądem w 1664 r. podał Mateusz Batkiewicz ,,jako żadnym sposobem i podobieństwem do tego ognia przyczyny nie dałem, ale właśnie z przypadku i dopuszczenia Bożego nieuchronnym sposobem to się stało”.

 

 
 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny