191 – Towarzystwo Dobroczynności
 

 O tym i owym 191 czyli Izabeli Sanguszkowej dobroczynność

 

W tym tygodniu,dokładnie1 października, minęło 170 lat odważnego dla miasta wydarzenia. 1 października 1843 roku, z inicjatywy księżnej Izabeli Sanguszkowej, powstało Towarzystwo Dobroczynności w Tarnowie posiadające własny dom ubogich i szpital. Towarzystwo Dobroczynności za jej przyczyną posiadało swój budynek, w którym mieścił się dom dla ubogich i mały szpital. Przy ulicy Chyszowskiej stworzyła ochronkę dla sierot, którą później przekazała siostrom felicjankom sprowadzonymw1869 roku do Tarnowa. Ochronka owa przeniesiona została w późniejszych latach do piętrowej kamienicy mieszczącej się przy ulicy Ogrodowej, a zakupionej przez syna Izabelli, Romana Damiana Sanguszkę. Jak pisze w monografii księżnej Izabelli tarnowski historyk, Antoni Sypek– na fasadzie owej kamienicy umieszczony był napis: „Zakład Sierot Xsiężnej Izabelli Sanguszko”.

Księżna Izabella żyła z dala od spraw publicznych i nigdy nie angażowała się w politykę, a jej jedynym marzeniem było stworzenie prawdziwie polskiego domu szlacheckiego. Niestety, polityka przed którą uciekała księżna, w końcu dosięgnęła jej rodzinę, uderzając boleśnie w dorastających synów. Pod silnym szantażem ze strony rządu rosyjskiego i groźbą konfiskaty majątku w Sławucie, dwudziestoletni Damian Sanguszko musiał wstąpić do rosyjskiego wojska, a młodszy Eustachy został skierowany do Instytutu Paziów. Rozpacz Izabelli była wielka:„ Na starszego można już liczyć, że się zepsuć nie da. Sławuty oddać się nie godzi, więc trzeba go strzec, ale trzeba go puścić. Z młodszym inaczej. Ten jeszcze taki mały, że z samą jego duszą mogłoby się stać co złego, gdyby się tam chował. Tego nie oddam, niech mu zabierają majątek, mniejsza o to.”– pisała księżna w swoich pamiętnikach.

 

 
 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny