193 - cmentarze
 

 O tym i owym 193 czyli porządkowanie cmentarzy…

 

Dobiegają końca prace inwestycyjne na tarnowskich cmentarzach komunalnych. Miejski Zarząd Cmentarzy wydał na nie w tym roku ok. 800 tys. złotych. Odrębna sprawą jest coroczna kwesta organizowana przez człowieka wielkiego serca Antoniego Sypka, i odnawiane za zebrane fundusze    kolejne nagrobki Starego Cmentarza, o czym piszemy obszernie obok.

Najbogatsza i znana w Tarnowie rodzina żydowska doczekała się renowacji nagrobków. Pieniądze na odnowienie kwatery rodziny Szancerów zebrała krewna. Podniesiono przewrócone przez wandali nagrobki, wykonano również piaskowanie ogrodzenia. W kwaterze spoczywa w sumie siedem osób. Wśród nich jest Henryk Szancer, który otworzył w Tarnowie słynny młyn parowy.

Jego nagrobek, oprócz inskrypcji hebrajskiej, posiada także tekst w języku polskim. Prawdopodobnie to najstarszy napis w języku polskim na tarnowskim kirkucie. - Renowacji doczekał się też nagrobek Jana Marcina Szancer -znanego ilustratora książek dla dzieci - mówi Adam Bartosz z Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Jan Marcin Szancer był jednym z najlepszych ilustratorów książek powojennych. W latach 50.. 60., kto czytał 'O krasnoludkach i sierotce Marysi" czy bajki Krasickiego, to one były ilustrowane przepięknie właśnie przez J.M. Szancera. Rodzina Szancerów była jedną z najbogatszych w Tarnowie. Wystarczy spojrzeć, jak wyglądają ich nagrobki. Zachowało się ich 7 oraz tablica pamięci. Jest to imponująca kwatera. Obok niej są kwatery rodzin, które były kiedyś elitą Tarnowa' - dodaje Adam Bartosz.

Odnowione nagrobki rodziny Szancerów można oglądać po wypożyczeniu klucza do bram Cmentarza Żydowskiego. Jest on dostępny w Muzeum Okręgowym oraz w Tarnowskim Centrum Informacji.

W Mościcach zakończono budowę ogrodzenia cmentarza rozpoczętą w ubiegłym roku. Jego łączna długość wynosi 800 m. - W roku 2012 wykonaliśmy I i II etap zaplanowanych prac, grodząc cmentarz w Mościcach od strony północnej i częściowo wschodniej. W bieżącym roku zakończyliśmy tę inwestycję. Udało się nam również odnowić wcześniej istniejące ogrodzenie od strony południowej i częściowo zachodniej, tak aby były one wizualnie spójne. – mówi dyrektor Miejskiego Zarządu Cmentarzy Maria Wójcik. Remontu doczekało się także  ogrodzenie na cmentarzu w Krzyżu.

Prace związane z ogrodzeniami to nie jedyne tegoroczne inwestycje na miejskich nekropoliach. Na cmentarzach w Krzyżu, Mościcach i Starym utwardzono nawierzchnię kolejnych alejek o łącznej długości ok. 600 m. Na tym pierwszym wyremontowano także schody główne kaplicy cmentarnej. Ponadto, podobnie jak w poprzednich latach, nie zapomniano o budowie nowych grobów. W tym roku na cmentarzach w Krzyżu i w Mościcach powstało ich  20. Wykonane zostały z granitu.

Jak podkreśla dyrektor MZC, nie zapomniano o starszych nagrobkach. Na Cmentarzu Starym poddano renowacji dziewięć tablic epitafijnych z początku XIX wieku, które umieszczone są na murze cmentarza w jego najstarszej części oraz na elewacji kaplicy Radzikowskich. Z kolei na cmentarzu w Krzyżu odnowiono nagrobek śp. Maurycego Godowskiego, nestora Harcerstwa tarnowskiego, działacza oświatowego i społecznego.

Ważną tegoroczną inwestycją jest projekt elektronicznej inwentaryzacji osób pochowanych na wszystkich cmentarzach komunalnych w Tarnowie. Pierwsza faza projektu, która będzie gotowa już 1 listopada, przewiduje wprowadzenie danych z tablic epitafijnych znajdujących się na wszystkich grobach na Cmentarzu Starym. Stopniowo baza danych będzie uzupełniana i aktualizowana. - Wprowadzenie systemu nie tylko usprawni zarządzanie danymi, ale pozwoli również na uruchomienie internetowej wyszukiwarki osób pochowanych GROBONET. Umożliwi ona zainteresowanym osobom odnalezienie grobów, w których pochowani zostali ich bliscy – podsumowuje dyrektor Wójcik.

 

 
 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny