Odkryć swój talent…

28 lutego rozpoczęło się jedno z najbardziej rockandrollowych i muzycznych wydarzeń w naszym mieście KONTRA - TAKT, projekt realizowany przez Stowarzyszenia KANON. Będzie to coroczny konkurs piosenki, w którym rywalizować będą zespoły wokalne ze szkół ponadgimnazjalnych Tarnowa a w przyszłości województwa małopolskiego. Zespołom będzie towarzyszyć profesjonalny zespół a nad przygotowaniem repertuaru będą czuwać zawodowi muzycy. Odpowiadając na propozycję Iwony i Dariusza Snopkowskich nasz portal obejmuję patronatem medialnym tę wartościową inicjatywę. Od kilku tygodni znani tarnowscy muzycy Rafał Huszno i Sławek Ramian – mentorzy i trenerzy projektu,  intensywnie poszukiwali muzycznych talentów, prowadzili warsztaty integracyjne i wybierali składy swoich zespołów. W piątek 12 kwietnia w piwnicach Tarnowskiego Centrum Kultury odbyła się przedostatnia próba zespołów VII i XVI LO przed zbliżającym się finałowym koncertem tegorocznego konkursu. Wokalistom towarzyszył zespół w składzie: Mariusz Mario Dziekan - aranżacja i instrumenty klawiszowe, Bartek Rojek – perkusja, Damian Gwizd - gitara prowadząca, Paweł Mazur - gitara basowa. Ostatnia generalna próba zaplanowana jest na poniedziałek 15 kwietnia o godz. 18.00. Dzień później we wtorek 16 kwietnia odbędzie się w tarnowskim teatrze finałowy koncert tego unikalnego projektu „KONTRA TAKT” 2013 – początek godzina 12. Wstęp wolny. Zapraszamy. Poniżej rozmowa z Dariuszem Snopkowskim – koordynatorem projektów Stowarzyszenia „KANON”, współautorem projektu „KONTRA-TAKT”.

– Jeszcze nie przebrzmiały echa entuzjastycznie przyjętego przez widzów Familijnego Tryptyku Filmowego, a Stowarzyszenie „KANON” wychodzi już z nową propozycją, zupełnie inną od wcześniejszych…

– Tak, to nowy projekt, adresowany przede wszystkim do tarnowskiej młodzieży licealnej, zatytułowany „KONTRA-TAKT”.

– Jakie są założenia tej inicjatywy?

– Projekt ma stworzyć warunki młodzieży muzycznie, a zwłaszcza wokalnie, utalentowanej, do tego, aby zaistnieć na scenie. Żeby się pokazać i przeżyć sceniczną przygodę, ujawniając swoje możliwości, śpiewając przy akompaniamencie profesjonalnego zespołu lub też kontynuować już rozpoczętą karierę, a „KONTRA-TAKT” wykorzystać do zaistnienia na szerszym forum.

– Czyli jest to projekt edukacyjno-wychowawczy tym razem?

– To typowy projekt edukacyjny i wychowawczy – taki właśnie mamy cel. Służy rozbudzaniu ambicji wśród młodych ludzi i poszukiwaniu ich drogi życiowej. Rozpoznawaniu tych zdolności, które mogą i powinni rozwijać, w których są dobrzy. Temu służą przedsięwzięcia, które nasze Stowarzyszenie realizuje. W tamtym roku zaczęliśmy od projektu teatralnego i poszukiwaliśmy tych, którzy dobrze czują się na scenie w roli aktorów. Teraz poszukujemy tych, którzy dobrze czują się na scenie, ale w roli wokalistów.

Tego typu działania mają służyć młodym ludziom, aby ich uaktywniać, aby uwierzyli w siebie, a te talenty, które posiadają, mogli rozwijać.  

– W jaki sposób odbywał się nabór uczestników?

– W projekcie bierze udział grupa tarnowskich artystów, twórców muzycznych – zarówno grających, jak i śpiewających. Zwróciliśmy się do dwóch tarnowskich muzyków z propozycją współpracy: do Rafała Huszno – wokalisty i gitarzysty grupy Totentanz, oraz do Sławka Ramiana – wokalisty różnych formacji muzycznych. Obaj poprowadzą swoje zespoły muzyczne. Wcześniej przeprowadzili castingi w dwóch szkołach, którym zaproponowaliśmy udział w projekcie: w VII Liceum Ogólnokształcącym i w XVII Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie. Z uczestników castingu wybrali po 8 uzdolnionych osób i z nich tworzą zespół – ćwiczą z nimi, aby przygotować występ, który odbędzie się 16 kwietnia w tarnowskim teatrze. Będzie im towarzyszyć grupa z Mariuszem „Mario” Dziekanem, który przygotował wszystkie aranżacje.

– Kto będzie oceniał występy uczestników?

– Udało nam się zaprosić do jury 5 osób. Wśród nich są: Marcin Sobczyk – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta i zarazem wokalista znanego zespołu Monk, Piotr Pociask – muzyk i niedawny laureat nagrody tygodnika „Temi”, Tomasz Kapturkiewicz – dyrektor Tarnowskiego Centrum Kultury, w którym prowadzonych jest wiele zajęć i warsztatów muzycznych, Grzegorz Gawlik – młody tarnowski kompozytor, który współpracuje z wieloma muzykami; jest też współzałożycielka i dyrygentka chóru Gos.pl, Hania Podkościelna-Cyz. W tym składzie będą oceniane występy obu grup i wyłoniony zostanie zespół, który zaprezentuje się lepiej niż konkurencja. Ale mamy nadzieję, że będzie to nie tylko rywalizacja, ale również płaszczyzna integracji, jako że oba zespoły wykonają jeden utwór wspólnie – tak, aby poczuć się, jak jedna, duża muzyczna rodzina.

– Ile może potrwać cały występ?

– Około 90 minut. Należy dodać, że muzykom i wokalistom będzie towarzyszyła na scenie tarnowska grupa taneczna Eve Crew.

– Jeśli zostanie wyłoniony laureat-zwycięzca, co się będzie dalej z nim działo?

– Nie myślimy jeszcze o tym, jak dalej mają potoczyć się losy laureatów. Na razie zależy nam na stworzeniu zachęty, impulsu, który skłoni młodych ludzi do aktywności, do ujawnienia swojego potencjału – być może, na razie, ukrytego. Naszym zadaniem jest rozbudzenie ambicji, żeby młodzi ludzie chcieli spędzać czas na rozwijaniu swojego talentu.

– Czy przewidujecie kontynuację tego projektu?

– Mamy nadzieję, że to będzie już coroczny tarnowski konkurs pod tym samym hasłem : „KONTRA-TAKT” 2013, 2014, 2015… Jeśli pomysł się przyjmie, sądzimy, że będzie się rozwijał: pod względem wielkości, zaangażowanych szkół i zespołów, które będą chciały brać w tym udział. Zaczynamy symbolicznie, od dwóch zespołów, które ze sobą rywalizują, ale i współpracują. W przyszłym roku być może uda nam się zorganizować konkurs, który obejmie kilka, może kilkanaście zespołów ze szkół nie tylko Tarnowa, ale i powiatu tarnowskiego.

– Życzę realizacji tych ambitnych planów i dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Jerzy Świtek

Zdjęcia: Tomasz Lalewicz - www.pulsmiasta.com.

 
 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny