522

 

 

 
 
 
 

Stacje meteorologiczne potwierdziły to, co od dawna wszem i wobec głosi nasz magistrat, że najcieplej w Polsce było, jest i… ma być na polskim biegunie ciepła czyli w Tarnowie. Otóż, we  czwartek (8 sierpnia) termometry w Tarnowie wskazały 37. 9 st. C, zaś  temperatura w Małopolsce przekraczała w słońcu 50 st. C. Pomiary w cieniu pokazały, że najcieplej w Polsce było właśnie w Tarnowie. Nie zmienia to faktu, że politycznie i gospodarczo nasze galicyjskie miasteczko przypomina lodową skamielinę – monolit, na którym próżno by szukać oznak erozji. Miasto się w zastraszającym tempie wyludnia, bezrobocie rośnie lawinowo, jeno wszechobecne galerie i inne sieciówki mają się dobrze, podobnie jak nasza magistracka centrala, o której tarnowianie mówią: jaka ulica Krakowska taka władza tarnowska…  Nic też dziwnego, że sukcesu łaknie ona, jak przysłowiowa kania dżdżu. I oto jest. Zakończyło się bowiem internetowe głosowanie w plebiscycie „Modernizacja Roku 2012”. I w kategorii „Kultura” odnowiony pałacyk strzelecki – nowa siedziba tarnowskiego BWA znalazł się na trzecim miejscu z 1526 głosami. Podobnie robi co może Urząd Gminy Tarnów, gdzie we czwartek, 8 sierpnia, odbyła się oficjalna prezentacja książkowej monografii Tarnowca - „Tarnowiec wczoraj, dziś i jutro…” W spotkaniu, obok przedstawicieli gminnego samorządu uczestniczyli autorzy poszczególnych części monografii. Przygotował ją były dziennikarz, a obecnie autor jednego tomiku wierszy Ryszard Lis. Aliści wróćmy do naszych kulturalnych fruktów. I tak urokliwym dworku mistrza Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej w piątek, 2 sierpnia wystąpiła w tamtejszej koncertowej stodole, w ramach „Dnia Amerykańskiego”, krakowska grupa Hot Swing. Zespół powstał w 1998 w Krakowie. Założycielem i leaderem grupy jest skrzypek Wojciech Marcinowski. Repertuar zespołu obejmuje utwory Django Reinhardta i Stephana Grappellego oraz standardy jazzowe. Hot Swing uczestniczył w wielu festiwalach w kraju i za granicą, zyskując uznanie zarówno publiczności jak i krytyków. Od 2009 nowe oblicze zespołu tworzą: Wojciech Marcinowski - skrzypce, Marek Piątek - gitara, Wiesław Prządka - akordeon, Grzegorz Piętak - kontrabas. Tylko dlaczego „Dzień Amerykański” obchodzony był właśnie w tamtejszym mateczniku tarnowskich melomanów nijak nie udało się P. dowiedzieć. Być może dlatego, że określenie „matecznik” to już raczej czas przeszły dokonany… . A z drugiej strony, dlaczego nie miałyby się tam odbywać wesela, dożynki i inne biesiady np. koniarzy. Wszak dzisiaj, niestety także w kulturze, liczy się tylko kasa, a nie prawdziwa sztuka. Podobnie rzecz wygląda w takim np. Dębnie, gdzie w ostatnią niedzielę, 11 sierpnia, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Spotkań przy napojach” (tu następuje wyliczanka promotorów i sponsorów imprezy), z udziałem borzęcko – krakowskiego poety Józefa Barana i krakowskiej artystki Kingi Rataj. Podczas spotkania można było  także zakupić najnowszą książkę Józefa Barana pt. „Spadając patrzeć w gwiazdy”. Komu do gwiazd było za daleko mógł wybrać się na kolejny niedzielny spacerek po Tarnowie odwiedzając znane i mniej znane place i skwery, skrywające niejedną frapującą historię. Tym razem można było poznać i niejako odkryć na nowo pod światłym kierownictwem profesjonalnego przewodnika, gotowego odpowiedzieć na każde pytanie - Przedmieście Pilzneńskie, Grabówkę i Pogwizdów. Jak wiadomo, kto pyta nie błądzi, aczkolwiek każdy ma prawo do błędu. Wychodząc  niejako naprzeciw tym oczekiwaniom nasze pałacykowe (nie mylić z „pajacykowe”) Biuro Wystaw Artystycznych w związku z 10. edycją festiwalu ArtFest przygotowuje wystawę na temat potencjału błędu…

Zakończyło się głosowanie w kolejnej edycji konkursu „Modernizacja Roku”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku wyróżniających się szczególnymi walorami. Konkurs odbywa się w 13 kategoriach. W kategorii „Kultura” na trzecim miejscu w głosowaniu internautów (1526 głosów) uplasował się pałacyk w Parku Strzeleckim w Tarnowie – odnowiona siedziba Biura Wystaw Artystycznych Galerii Miejskiej. Najwyżej w tej kategorii oceniono projekt z Będzina, na drugim miejscu uplasowała się modernizacja teatru w Bolesławcu.  Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie pod koniec sierpnia.

Nakładem gminy Tarnów ukazała się monografia „Tarnowiec wczoraj, dziś i jutro...”. Książka jest efektem kilkuletniej pracy autorów – w większości mieszkańców Tarnowca. Postawili oni przed sobą zadanie opisania wszystkich sfer życia miejscowości od czasów prehistorycznych po współczesne, a nawet przedstawili koncepcję przyszłości Tarnowca. Materiały zebrał i opracował Ryszard Lis. Monografia, której powstanie zainicjował Mieczysław Srebro, została podzielona na trzy części. W pierwszej, zatytułowanej „Tarnowiec wczoraj” zaprezentowano przeszłość miejscowości od czasów prehistorycznych, historię miejscowości, parafii, sylwetki kapłanów pracujących w Tarnowcu, dzieje tarnowieckiego cmentarza, ochronki, szkół, historię Państwowego Ośrodka Maszynowego, gromady, biblioteki i klubu sportowego. Autorami poszczególnych rozdziałów tej części byli Jerzy Okoński i Andrzej Szpunar, Mateusz Okoński, ks. Stanisław Skowron, Magdalena Dudek, Agnieszka Woźniak, Kinga Nowak, Maria Ostrowska, Elżbieta Chrząszcz, Ryszard Lis, Jolanta Wajdowicz i Wojciech Wojtarowicz. W części drugiej „Tarnowiec dziś” opisana została współczesność miejscowości Autorzy tej części – Mieczysław Srebro, Ryszard Lis, Kinga Nowak, Anna Chmura, Małgorzata Pamuła, Lucyna Onak, Jan Nowak, Elżbieta Chrząszcz i Magdalena Dudek – prezentują rozwój gospodarczy i komunalny Tarnowca, funkcjonowanie przedszkola i zespołu szkół, radnych i sołtysów oraz znajdujące się na terenie miejscowości kapliczki i figury. Ostatnia część, „Tarnowiec jutro”, zawiera wizję Tarnowca w przyszłości. Nie są to jednak futurystyczne wizje z pogranicza fantastyki, ale konkretne projekty oparte na przyjętym przez Radę Gminy Tarnów „Planie odnowy miejscowości Tarnowiec na lata 2010-2016”. Kierunki rozwoju miejscowości prezentują Mieczysław Srebro, Jan Nowak oraz wójt Grzegorz Kozioł. Całość jest bogato ilustrowana archiwalnymi i współczesnymi fotografiami. Niektóre z nich były już zgromadzone i publikowane w ramach realizowanego przez miejscowy Zespół Szkół Publicznych projektu „Dyskretny urok starej fotografii”, część z nich – to dotychczas niepublikowane fotografie z domowych archiwów. Całość zamyka bibliografia publikacji, z których korzystali autorzy, zredagowana przez Adama Rybę. - W trakcie powstawania monografii grono jej autorów opuścił tragicznie zmarły Jerzy Okoński, ceniony archeolog, społecznik, w przeszłości radny gminy Tarnów, znany z ciętego języka komentator życia społecznego. Rozpoczętą przez niego pracę nad tekstem do monografii zgodził się dokończyć dyrektor tarnowskiego muzeum Andrzej Szpunar, któremu należą się słowa podziękowania – mówi redaktor monografii Piotr Pawlina.

Samorządy powiatu brzeskiego i gminy Dębno wspólnie realizują projekt „Rodzime krajobrazy, egzotyczne pejzaże”. Ideą projektu jest przybliżanie innych kultur w zderzeniu z rodzimą twórczością. Jednym z wydarzeń realizowanych w jego ramach było „Spotkanie przy winie” zorganizowane na zamku w Dębnie w niedzielę, 11 sierpnia o godzinie 17.00. Gościem specjalnym tego poetycko - muzycznego wieczoru byli poeta Józef Baran, związany z Małopolską poprzez Borzęcin – miejsce swego urodzenia i dzieciństwa, do którego nieustannie powraca i któremu wiele miejsca poświęca w swojej twórczości. Józef Baran jako poeta i dziennikarz wiele podróżował, a podróże te zawsze  obfitowały w ciekawe obserwacje i doświadczenia dostarczając nowych bodźców do twórczości zarówno poetyckiej jak i prozatorskiej. Jego wiersze stały się również inspiracją dla piosenkarzy i kompozytorów, m.in. „Starego Dobrego Małżeństwa", Elżbiety Adamiak, Hanny Banaszak. Znakomitą interpretatorką poezji Józefa Barana jest także młoda, krakowska artystka Kinga Rataj. Przygotowany  przez Józefa Barana i Kingę Rataj na ten letni wieczór repertuar złożony z dwóch części nawiązywał do rodzimych, małopolskich krajobrazów, zestawionych z egzotyczną kulturą i pejzażem odległych krain.

Do 15 września można nadsyłać projekty własnych instalacji, które przedstawiają rolę błędu w dizajnie. W konkursie mogą wziąć udział projektanci, studia graficzne, studia kreatywne, teamy designerskie oraz studia architektoniczne. Projekt konkursowy powinien zawierać koncepcję instalacji wykorzystującej dowolne media, przeznaczoną do prezentacji na maksymalnie 50 m2, której całkowity budżet wraz z honorarium wynosi maksymalnie 5000 PLN brutto. Prace należy nadsyłać (w formie opisu koncepcji - max. 1500 znaków oraz materiałów wizualizacyjnych - do 6 plików jpg lub pdf do 1 MB każdy) na adres BWA w Tarnowie: bladzic@bwa.tarnow.pl. Zwycięską instalację będzie można podziwiać podczas wystawy 'Błądzić jest rzeczą', która odbędzie się od grudnia 2013 do stycznia 2014 w BWA w Tarnowie w ramach 10. edycji festiwalu ArtFest.

Ryszard Zaprzałka

 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny