Choćby ktoś mędrcem był, żadna dlań hańba uczyć się jeszcze  (Sofokles)

Studenci 50+

Inaugurujemy Uniwersytet Trzeciego Wieku ! Takie sława można było przeczyć w Tarnowie Na afiszach i ulotkach okolicznościowych jesienią 2006 roku. 11 października tego roku w Sali Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Al. Solidarności w Tarnowie spotkali się Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie, przedstawiciele miasta Tarnowa oraz władze Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w osobach : Jego Magnificencja Rektor prof. zw. dr hab. Zenon Muszyński i pani Kanclerz mgr Zofia Kozioł oraz Zbigniew Tumiłowicz. Jego Magnificencja wygłosił oczekiwaną przez wszystkich formułę: „Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej uważam za otwarty”.

UTW został utworzony przy współudziale Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie, tarnowskiego samorządu oraz Stowarzyszenia Oświatowców Polskich. Była to wspólna inicjatywa nieżyjącego już Zbigniewa Tumiłowicza oraz Marii Kanior, dziś szefującej tej prężnie działającej uczelni.

1 stycznia 2009 roku. Uniwersytet Trzeciego Wieku został przekształcony w Stowarzyszenie. Cele i zadania tego pięknego przedsięwzięcia wynikały z istotnych przesłanek i zapotrzebowania, wypływającego z konkretnych potrzeb środowiska oraz oczekiwań ambitnych aspiracji mieszkańców Tarnowa oraz jego regionu.

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie to 600 słuchaczy, którzy chcą systematycznie spotykać się w murach Uczelni. Są to osoby, które stanowią społeczeństwo otwarte , ambitne w każdym okresie życia. Osoby o bogatej wiedzy i dorobku. Charakter i atmosfera spotkań – ciepła, serdeczności i przyjaźni są świadectwem, że można pokazać całemu światu, że każdy wiek jest piękny i w każdym wieku można dać jeszcze wiele innym. Ludzie chcą smakować wiedzę i chcą dopełnić ją potrzebą bycia z drugim człowiekiem, a czas wolny zamienić na czas zajęty, bo „Samotnym jest tylko ten, który nie zrobił nic dla drugiego człowieka”

Ideą Uniwersytetu Trzeciego Wieku jako pokolenia 55+ jest włączanie tych osób do ciągłego poszerzania swojej dotychczasowej wiedzy o świecie, uczestnictwo w zmianach zachodzących wokół nich i tym samym zachowanie oraz powiększenie swojej sprawności intelektualnej, fizycznej i psychicznej. Uniwersytet stwarza warunki nie tylko do pogłębiania i ugruntowania wiedzy, ale także na rozwój talentów, działalności hobbystycznej i różnorodnych zainteresowań.

Uniwersytet wypełnia swoją działalnością specjalną przestrzeń w życiu społecznym, intelektualnym oraz kulturalnym miasta Tarnowa.

W pierwszym roku działalności roku akademickim 2006/2007 udział w zajęciach brało około 180 osób, w kolejnym roku 2007/2008 liczba ta wzrosła do prawie 400, a w roku akademickim 2008/2009 w zajęciach uczestniczyło ponad 500 słuchaczy. Obecnie jest nas 600 słuchaczy.

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy MWSE w Tarnowie proponuje swoim studentom bardzo różne formy działalności. Są to przede wszystkim wykłady z różnych dziedzin nauki m.in. z różnych dziedzin nauki m.in. z historii miasta Tarnowa, historii Kościoła, religioznawstwa i filozofii, historii sztuki, literatury, muzyki, psychologii, etnografii, profilaktyki zdrowia. Pojawia się, także tematyka Unii Europejskiej, aktualne problemy gospodarcze kraju, oraz wirtualne zwiedzanie świata. Chętni pogłębiać wiedzę z konkretnych zagadnień mogą uczestniczyć w seminariach.

Bardzo popularne wśród Słuchaczy są kursy językowe niemiecki, angielski i komputerowe, oraz warsztaty rozwijające kreatywność i talenty artystyczne uczestników zajęć. Są to warsztaty teatralne, muzyczne, fotograficzne, malarskie. Wszystkie pod okiem profesjonalnych instruktorów. I tak można wymienić warsztaty rehabilitacyjne, treningi pamięci, warsztaty brydżowe, warsztaty taneczne. W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy MWSE w Tarnowie Słuchaczki uczestniczą w warsztatach „Damą być” na których dominuje styl, klasa, elegancja – określenia pasujące do seniorki dbającej o swój wizerunek.

Na tych spotkaniach zdobywa się dużo wiedzy z zakresu kosmetologii, sztuki wizażu, roli dodatków do ubioru itp. Uczestniczki warsztatów poprzez poprawienie swojej zewnętrzności czynią ważny krok w kierunku zwiększenia poczucia samoakceptacji.

Niezwykłą popularnością cieszy się działalność turystyczna Uniwersytetu Trzeciego  Wieku przy MWSE w Tarnowie. Są to wycieczki rowerowe, piesze i autokarowe. Wycieczki piesze małopolskim szlakami turystycznymi organizowane są przez klub „Łaziki”. Mottem wycieczek rowerowych jest „ Śmiej się, mimo że Twoje serce krwawi, uśmiech rozdawaj światu, bo wszędzie go brakuje. Uśmiechaj się do każdego, bo to nic nie kosztuje”. Przy Uniwersytecie powstała, też grupa plastyczna „Vena”. Siedzibą zespołu jest Pałac Młodzieży w Tarnowie, gdzie Panie głównie malują techniką akryl, olej, akwarela, szczególnie pejzaże, kwiaty i martwą naturę.

Wszystkie te zajęcia znakomicie ingerują społeczność Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nasze życie jest teatrem, w którym codziennie odgrywamy jakąś role. W zależności od sztuki przybieramy różne maski. Czasem śmiech rozjaśnia twarze, czasem łza perłą zabłyśnie.

A wśród tego chaosu zdarzeń czasem nas satyra drapnie…i tak w swoich widowiskach artystyczna grupa teatralna PIN bawi słuchaczy UTW. Pod dyrygentem mgr Bożeny Kwiatkowskiej zespół poetycko-wokalny „Tercjum” występuje na różnych uroczystościach i bierze udział w konkurach, wygrywając nagrody. Seniorzy UTW wydali pierwszy tomik poezji „Co Jesienią W Duszy Gra” .

Z rozmów ze studentami UTW wynika, że „studiowanie” nie tylko zaspakaja potrzeby zdobywania wiedzy, ale jest dla nich czymś więcej – otwarciem się na świat i przekonaniu o własnej aktywności, bardzo potrzebnym do funkcjonowania w społeczeństwie bez kompleksów starości.

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie posiada swój Zarząd, Radę Programową i Samorząd Słuchaczy. Przede wszystkim wspierają Uniwersytet Władze Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Wicemarszałek województwa małopolskiego, Prezydent miasta Tarnowa, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. J. Szczepanika, Pałac Młodzieży,

Teatr im. L. Solskiego, Galeria Miejska BWA, Tarnowskie Centrum Kultury oraz inne placówki kultury miasta Tarnowa. Sukcesy i realizacja wszystkich zadań to aktywność

 i bezinteresowność działań Członków Zarządu, Rady Słuchaczy, Rady Programowej, zespołów artystycznych oraz wszystkich Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy MWSE w Tarnowie. Słuchacze UTW mówią otwarcie, że instytucja ta nadała ich życiu nowych wspaniałych, kolorowych barw. Czują się młodsi, dorównując kroku swoim dzieciom, a nawet wnukom.

Od jesieni ubiegłego roku do połowy czerwca 2013 roku. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy MWSE w Tarnowie realizuje projekt pod nazwą „Seniorzy dla przyszłości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Projekt ma na celu edukację i aktywizację społeczno-kulturalną 55+.

Projekt zakłada również integrację słuchaczy UTW z przedstawicielami młodego pokolenia. A także projekt „Seniorzy aktywnie dla przyszłości” – współfinansowany z funduszy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych,  oraz  Projekty zrealizowane w 2012r.

 „Z radością odkrywamy świat na nowo” przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego, oraz Projekt „Czas wolny z Pegazem w tle” – współfinansowany z funduszy Urzędu Miasta Tarnowa,

Słuchacze tarnowskiego Uniwersytetu III Wieku przy MWSE w Tarnowie to ludzie dynamiczni, ambitni, pełni optymizmu i pozytywnej energii. To ludzie z wielką radością w oczach i uśmiechem na twarzy. Jeżeli w jakieś części te cechy zostały rozwinięte lub wyeksponowane dzięki Uniwersytetowi, to należy uznać, że nadzieje, jakie w nim pokładaliśmy powołując go do życia 7 lat temu, zostały spełnione.

Marta Garwol

 

 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny