„Tarnowskie baśnie i mity”

 

To tytuł uroczej książki, której autor Michał Piętniewicz – tarnowianin z urodzenia, a krakowianin z wyboru, spotka się ze swoimi czytelnikami w kolejny Bardzo Kulturalny Poniedziałek, 18 listopada 2013, w Klubie Studenckim „Przepraszam”, siedzibie portalu tkk. Starannie wydaną przed rokiem w krakowskim wydawnictwie „Miniatura” z ilustracjami Ryszarda Szilera (oprawa: Manufaktura Prima) książkę, tak rekomenduje sam autor:

To zbiór opowiadań, który powstał w trakcie lat moich studiów polonistycznych (I i II stopnia). Zawiera dwie prozy poetyckie, które powstały w trakcie studiów III stopnia. Jest trochę baśniowo, trochę magicznie, trochę naiwnie i dziecięco. Lektura dobra do wieczornej herbaty, kiedy światło lampy oświetla pokój i tekst.

Autor tych słów urodził się 13.01.1984 roku w Tarnowie, gdzie zdał maturę. Później studiował polonistykę na UJ. Napisał pracę licencjacką, później magisterską, a obecnie jest doktorantem V roku literaturoznawstwa na UJ. Pisze pracę doktorską o twórczości Wiesława Myśliwskiego.

Wydał Oddział otwarty  jako nagrodę w projekcie Połów ( Biuro Literackie, 2008 )  Odpoczynek po niczym ( 2011 Miniatura)  oraz zbiór opowiadań Tarnowskie baśnie i mity (Miniatura 2012)

Publikował w Dekadzie Literackiej, Arcanach, Arkadii, Nowym czasie , Metaforze, Fragile,, Nowej Dekadzie Krakowskiej, Frondzie, w Przystani BL, w internetowej Szafie, w Pkpzin. Redaktor kwartalnika literacko-artystycznego Metafora w roku 2012.

Był wyróżniany w kilku konkursach poetyckich. Między innymi im. Zbigniewa Dominiaka Moje świata widzenie, czy w konkursie im. Witolda Gombrowicza Przeciw poetom. Stypendysta miasta Krakowa w dziedzinie literatury w roku 2012.

Prowadził zajęcia na UJ z przedmiotów: literatura współczesna i warsztaty krytyczne. Na co dzień zajmuje się pracą naukową i artystyczną.        

 

 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny