Tarnowskie kina

Od początku XX wieku do początku XXI zmieniło się w Tarnowie prawie wszystko. Tym, co przez te sto lat pozostało niezmienne jest m.in. kino Marzenie. Założone w 1913 roku działa bez przerwy do dzisiaj. Nieco w cieniu Marzenia działały także inne nie mniej ważne małe kina, takie jak: Krakus, Wiarus, Łączność czy Azoty, które niepostrzeżenie bezpowrotnie zniknęły z kulturalnego pejzażu miasta. Właśnie o nich będziemy rozmawiać w najbliższy Bardzo Kulturalny Poniedziałek 22 kwietnia o godz. 18  w klubie Przepraszam. Naszym gościem będzie znakomity tarnowski historyk Antoni Sypek.

Pierwszy obiektem, w którym wyświetlano filmy pod szyldem kina Marzenie, był Grand Hotel mieszczący się na rogu ulicy Wałowej i dzisiejszej Brodzińskiego. Kino Marzenie gościło w nim od marca do lata 1913 roku i w sierpniu rozpoczęło działalność w specjalnie przystosowanym obiekcie mieszczącym się w pasażu kamienic należących do burmistrza miasta, Tadeusza Tertila, pomiędzy Rynkiem a placem Kazimierza. Tuż przed pierwszą wojną światową przy ul. Różanej(obecnie Staszica) postanowiona zbudować prawdziwe kino, aliści dopiero w październiku 1924 roku powstało po  europejsku urządzone „Marzenie”, gdzie odbywały się nie tylko projekcje filmowe, ale także akademie, odczyty, zebrania i  koncerty. Kolejna ważna data w historii Marzenia to rok 1932, kiedy to zakupiono  aparaturę dźwiękową. I tak toczyła się historia tego ważnego dla historii Tarnowa obiektu, aż doczekał się on zasłużonego jubileuszu 100 lat istnienia.
 

Już w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku odwiedzali miasto wędrowni kinematografiści. Pierwsze stałe kino w Tarnowie, zbudowane wiosną 1911 roku, nosiło nazwę Edison i mieściło się tam, gdzie obecnie znajduje się Małopolski Urząd Wojewódzki przy alei Solidarności – wówczas była to ulica Lipowa. W tym samy 1911 roku powstało kino Apollo, które pod zmienioną po wojnie na Krakus nazwą działało do połowy lat dziewięćdziesiątych. Trzecie ważne kino Tarnowa powstało w połowie lat trzydziestych w nowo zbudowanym Domu Żołnierza. Po wojnie nosiło nazwę Wiarus. Jego zruderowany budynek został zburzony w 1984 roku. Niedaleko, w budynku poczty przy ulicy Mickiewicza przez wiele lat funkcjonowało kino Łączność. Zaś w Mościcach działało kino Azot…

 

 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny