Wiersze „Zamknięte w pułapce czasu”

To tytuł debiutanckiego zbiorku wierszy tarnowskiej poetki średniego pokolenia Marii Kwater, którego promocja odbyła się we środę 25 września w Galerii Niebieskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ten nieco spóźniony debiut, to m.in. efekt przynależności do zasłużonego tarnowskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Tarnowie, gdzie pełni funkcję w Komisji Rewizyjnej.

Każdy, kto weźmie do ręki zbiór wierszy Marii Kwater – pisze we wstępie do tomiku Eliza Pater – będzie z pewnością zauroczony talentem tej poetki, szeroką skalą jej zainteresowań, trafnością sądów i skojarzeń, głębią przeżyć i wzruszeń. Jej poezja emanuje dużym ładunkiem uczuciowym i trafia do serca czytelnika. Wiersze czyta się z przyjemnością i z coraz większym zainteresowaniem. Trudno oderwać się od tych utworów pełnych mądrości życiowej i religijnych przeżyć. Poezja tej utalentowanej autorki czaruje i przyciąga swoim urokiem.

A sama autorka na pytanie „Dlaczego piszę?” odpowiada: Myśli moje głęboko tkwią we mnie/ Poezja milczy na dnie szuflady/ Marzenia moje ukryte we wnętrzu/ Zwykła tęsknota jest oczekiwaniem. Ten twórczy stan oczekiwania sprawia, że poetka daje upust swoim skrytym marzeniom, co przekuwa się niejako w artystyczny manifest Moja poezjo nie milcz już dłużej/ Litery myślom niech zaczną służyć/ Chcę coś zostawić po moim istnieniu. I apeluje sama do siebie Niech ma tęsknota piórem zazgrzyta/ Rozetnie ciszę stalówką tworzenia/ A wszystkie moje myśli, nawet skryte/ Niech w metafory poezji zamienia.

Maria Kwater  urodziła się  w Tarnowie. Dzieciństwo i młodość spędziła w Mościcach. Ukończyła IV Liceum Ogólnokształcące  im. Stanisława Anioła (obecnie Jana Pawła II). Po zdaniu matury pracowała w administracji Zakładów Azotowych w Mościcach,  kończąc jednocześnie kurs archiwistów w Krakowie. Jest szczęśliwą matką trójki dzieci, dwóch synów i córki. Obecnie jest  na emeryturze.

Wiersze pisze od wczesnej młodości. W swoim dorobku amatorskim ma wiele utworów o różnej tematyce, jak również innych tekstów, szkolnych przedstawień i wierszy okolicznościowych.

Pracowała społecznie z uczniami tarnowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, pobudzając kreatywność młodzieży, tworząc i reżyserując przedstawienia, wystawiane między innymi na tarnowskim Rynku.

W 2002 roku otrzymała dyplom od Prezydenta Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie amatorskiej twórczości artystycznej. W 2003 roku została wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury, a w 2011 roku odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi z okazji 25-lecia RSTK w Tarnowie.

Prezentowała swoje utwory w Sali Lustrzanej, w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojniczu, „Galerii Ściana” w Urzędzie Wojewódzkim oddział w Tarnowie oraz w Bibliotece Miejskiej w „Klubie 13” oraz Sali Lustrzanej w Tarnowie. Większość jej utworów została opublikowana w almanachach RSTK - „Pasjach życia” i „Skarbcu piękna”.  

Ryszard Zaprzałka

 

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny