(203)

Jerzy Ablewicz

O tym i owym 203 czyli kolejna rocznica…

 

31 marca przypadła 24. rocznica śmierci abp. Jerzego Ablewicza. W bazylice katedralnej w Tarnowie, gdzie spoczywa wieloletni ordynariusz diecezji tarnowskiej została odprawiona uroczysta Msza św.

Abp Jerzy Ablewicz został ordynariuszem diecezji tarnowskiej 26 lutego 1962 r. Początek rządów diecezją przypadł na trudny okres. W 1963 r. władze zlikwidowały Małe Seminarium, a z Wyższego Seminarium Duchownego powołano kleryków do wojska. W miejsce Małego Seminarium powołano Studium Humanistyczne. Pomimo szykan ze strony władz w okresie tym nastąpił wzrost powołań kapłańskich w diecezji. Bp Jerzy Ablewicz zabiegał o wykształcenie kapłanów, kierując ich na studia w Lublinie i Rzymie, nawiązując współpracę z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie, reaktywując działalność Instytutu Wyższej Kultury Religijnej, czy wydawanie "Tarnowskich Studiów Teologicznych".

Równocześnie wielu księży z diecezji tarnowskiej wyjeżdżało do pracy za granicę - do krajów Europy zachodniej, Ameryki Południowej, Stanów Zjednoczonych, a także na misje do Afryki. Jako biskup tarnowski uczestniczył w sesjach Soboru Watykańskiego II i wprowadzał w diecezji jego reformy. Mimo kłopotów ze strony władz w okresie sprawowania godności biskupiej przez Jerzego Ablewicza utworzono na terenie diecezji 132 nowe parafie, rozpoczęto budowę kilkuset kościołów i domów parafialnych, pod koniec życia biskupa doprowadzono do wznowienia działalności diecezjalnej Caritas.

Wieloletni kapelan arcybiskupa, ks. Władysław Kostrzewa podkreśla, że był to człowiek głębokiej wiary i kultury. Kiedy wprowadzono stan wojenny, arcybiskup Ablewicz szybko zdecydował o pomocy dla internowanych.

"Odwiedzał działaczy Solidarności w więzieniu w Załężu, odprawiał Msze św., organizował pomoc materialną dla więźniów i ich rodzin"- mówi kapelan arcybiskupa.

Ks. Kostrzewa wspomina duże zaangażowanie arcybiskupa w przygotowanie procesu beatyfikacyjnego Karoliny Kózkówny. Wyniósł ją na ołtarze Jan Paweł II, który przyjechał do Tarnowa 10 czerwca w 1987 roku. Papież ogłosił wówczas, że biskup tarnowski został arcybiskupem.

Abp Jerzy Ablewicz zmarł w rezydencji biskupów tarnowskich na chorobę nowotworową 31 marca 1990 roku. Spoczywa w podziemiach bazyliki katedralnej. Imię arcybiskupa nosi Klub Inteligencji Katolickiej w Tarnowie, jedna z tarnowskich ulic, a także fundacja, która przyznaje stypendia dla zdolnej młodzieży.

 

O tym i owym...(200)

O tym i owym...(201)

O tym i owym...(202)

       
    o tym i owym... - archiwum 2013

 tarnowski kurier kulturalny   tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny     tarnowski kurier kulturalny    tarnowski kurier kulturalny